بازدید پزشکی قانونی از مسعود باستانی در رجایی شهر

در پی تشدید بیماری های دهان و دندان مسعود باستانی، روزنامه نگار زندانی در زندان رجایی شهر، صبح روز سه شنبه به دستور مقامات قضایی وی توسط پزشکی قانونی معاینه و گواهی بیماری وی صادر شد. ادامه »

ارسال دیدگاه