ویدیویی باورنکردنی از چاقو کشی و کیف قاپی در خیابان ولی عصر در روز روشن!

ویدیویی از دو دزد که در روز روشن با تهدید چاقو و مشت و لگد پول های مردی را جلوی بانک می دزدند. این اتفاق وسط روز و جلوی چشم مردم اتفاق می افتد. در ادامه هم اعترافات دزدان را می بینید که بسیار تکان دهنده است.  ادامه »

ارسال دیدگاه