کارگران واگن پارس درادامه اعتراضاتشان ١٣مهر مقابل مجلس اجتماع کردند

 کارگران شرکت واگن پارس اراک درادامه مبارزات ۲سال گذشته جهت دریافت حقوق ومطالباتشان، امروزتجمع اعتراضی درمقابل مجلس داشتند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران:
بنا به گزارشی ازسایت خبرگزاری مجلس کارگران شرکت واگن پارس اراک درادامه مبارزات ۲سال گذشته جهت دریافت حقوق ومطالباتشان، امروزتجمع اعتراضی درمقابل مجلس داشتند.

شرکت واگن پارس در سال ۱۳۵۴ تاسیس گردید و شروع به ساخت انواع واگن های قطار کرد و در سال ۱۳۶۴ با سرمایه گذاری سازمان صنایع و نوسازی ایران به یکی از زیر مجموعه های این سازمان پیوست.کارخانه شرکت واگن پارس به مساحت ۳۳ هکتار و در شهر صنعتی اراک واقع شده است

شرکت واگن پارس یکی ازشرکت های بزرگ دولت بود که پس از واگذاری به بخش خصوصی توسط دولت احمدی نژاد در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی دچار بحران شد و۲ سال است که حقوق کارگران این شرکت پرداخت نشده است وطی این دوسال کارگران تجمعات اعتراضی متعددی داشتند.

ارسال دیدگاه