زهرا رهنورد: ظلم ریشه کن خواهد شد

دکتر زهرا رهنورد ،نویسنده و استاد دانشگاه در دیدار با خانواده شهید باکری گفت که شهدایی همچون شهید باکری خورشید جامعه هستند و ایران به خاطر شهدایی که از مشروطه تا انقلاب اسلامی و از انقلاب اسلامی تا جنبش سبز تقدیم کرده ،هرگز درتاریکی نمی ماند و ظلم و ستم ریشه کن خواهد شد.

کلمه:
 زهرا رهنورد را در این دیدار خانواده های زندانیان سیاسی و زنان اصلاح طلب همراهی می کردند.

رهنورد ضمن اظهار تاسف به خاطر بی حرمتی هایی که در هفته های اخیر نسبت به خانواده های شهید باکری و همت از سوی اقتدارگرایان انجام شده ،گفت :حق طلبی و استقامت خانواده های باکری و همت موجب عصبانیت اقتدارگرایان شده و به همین دلیل چنین واکنش های غیرمنطقی و خشم آلودی را نسبت به این خانواده ها انجام می دهند.

خانواده‌های شهیدان همت و باکری در هفته دفاع مقدس از دیدار با میرحسین موسوی ،نخست وزیر دفاع مقدس و زهرا رهنورد منع شدند و چند روز بعد نیز هنگامی که خانواده های زندانیان سیاسی به دیدار خانواده باکری رفته بودند ،نیروهای امنیتی بدون اجازه وارد خانه باکری شدند و مهمانان را مورد بازجویی قرار دادند.

ارسال دیدگاه