دادستان تهران: با اعتصاب‌کنندگان بازار برخورد قضایی میکنیم

در حالی که مذاکرات دولت و طلافروشان در حال به نتیجه سیدن است و گفته می‌شود که این صنف در آستانه بازگشایی مغازه‌های خود هستند، دادستان تهران در این موضوع دخالت و اعتصاب‌کنندگان بازار را به برخورد قضایی تهدید کرد.

به گزارش مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی گفت: دستگاه قضائی با کسی که بخواهد با بی تفاوتی و تجاهل نسبت به مسائل اقتصادی با احتکار و بستن بازار نظم جامعه را بر هم بزند برخورد می کند.

دادستان تهران روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان قدیم و جدید دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی اظهار داشت: اگر امروز کسی بخواهد با بی‌تفاوتی و تجاهل نسبت به مسائل اقتصادی نظم عمومی را بر هم بزند طبیعی است که دستگاه قضایی با او برخورد کند. اگر کسی بخواهد علنی جرمی را مرتکب شود که نظم عمومی را برهم بزند خیلی روشن است که دستگاه قضائی و انتظامی برخورد کنند.

دادستان تهران ادامه داد: با توجه به قوانین مختلف درباره ضرورت ایجاد نظم عمومی و برخورد با برهم زنندگان آن، دادسراها و پلیس باید برخورد با برهم زنندگان نظم را به عنوان یک شاخصه بدانند.

وی با بیان اینکه آرامش عمومی یکی از مصادیق امنیت عمومی است، اظهار داشت: مردم باید در آسایش باشند و جلوگیری از بروز انواع آزار و اذیت یکی از تعاریف امنیت عمومی است.

وی ادامه داد: در ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، مصوب سال ۱۳۶۹، یکی از مأموریتهای نیروی انتظامی، ایجاد امنیت و نظم عمومی است. یعنی اینکه بستر آسایش عمومی بر نظم و امنیت استوار خواهد بود و جایی که نظم و امنیت نباشد، آسایش هم نخواهد بود. در واقع آسایش عمومی بستری است برای فعالیت افراد در جامعه.

دادستان تهران با بیان اینکه دادسراها باید در برخورد با جرائمی که آسایش عمومی را بر هم می‌زنند، جدی و کوشا باشند ادامه داد: در بخشهای مختلف اجرایی مانند انتظامی و قضایی رگه‌هایی را از ضرورت ایجاد نظم و آسایش عمومی می‌بینیم و یکی از بخشهایی که می‌توانند نقش اساسی ایفا کنند دادسراها هستند.

ارسال دیدگاه