افزایش فشارهای بی سابقه بر دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

همزمان با آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، طی اقدامی بی سابقه از سوی مقامات دانشگاه شهید بهشتی تهران و مسئولین حراست آن دانشگاه، برخوردهای بسیار تند و کم سابقه ای با دانشجویان صورت گرفته است.

سحام نیوز
همزمان خبرگزاری ها از تصویب و ابلاغ مصوبات ۱۹ گانه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها درباره عفاف و حجاب به دانشگاه های سراسر کشور خبر دادند که طی آن تهیه شناسنامه فرهنگی برای دانشجویان، میثاق نامه دانشجویان با محور مسائل اخلاقی و اخذ تعهدنامه از آنها تصویب شده است.
بنا به گزارشهای رسیده به جرس، طی روزهای اخیر، برروی شیشۀ دانشکده های آن دانشگاه، برچسبهایی نصب شده است با این مضمون که: مراقب حجاب خود باشید قبل از آن که نوبت به دیگران برسد.

این گزارش خاطرنشان می کند ”روند برخوردها با دانشجویان، همزمان با تعویض رییس حراست آن دانشگاه شتاب بی سابقه ای به خود گرفته است و مدیریت جدید حراست اقدام به تعویض مسئولان قسمت های مختلف حراست کرده است.“

بعد از چندین راهپیمایی بزرگ اعتراض آمیز در دانشگاه شهید بهشتی طی سال تحصیلی گذشته، مسئولان ارشد وزارت علوم، تصمیم به دخالت مستقیم درکمیته انضباطی و حراست آن دانشگاه گرفتند؛ که نمونه بارز آن ورود رییس فعلی حراست به عنوان مسئول کمیته انضباطی و اقدام به تعلیق و محرومیت ازتحصیل بیش از شصت نفر از دانشجویانِ معترض به حضور محمود احمدی نژاد در آن دانشگاه بود.

گزارش ارسالی این منبع خاطرنشان می کند ”درآستانه سال تحصیلی جدید، جایگزینی علی طالبی در حراست آن دانشگاه به جای جواد فخاری و اجرای سیاست های جدید امنیتی از جمله مصادره دفاتر انجمن اسلامی در دانشکده های مختلف وهمچنین احتمال ریاست دکتر داودی در آن دانشگاه، نشان ازعزم جدی مسئولان دولت دهم برای کنترل کامل فضای دانشگاه داشته است .“

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبات ۱۹ گانه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها درباره عفاف و حجاب به دانشگاه های سراسر کشور ابلاغ شد که طی آن تهیه شناسنامه فرهنگی برای دانشجویان، میثاق نامه دانشجویان با محور مسائل اخلاقی و اخذ تعهدنامه از آنها تصویب شده است.
تهیه شناسنامه فرهنگی برای دانشجویان کشور، جهت پایش برنامه های فرهنگی دانشجویان، تهیه میثاق نامه دانشجویان با ذکر موارد فرهنگی از جمله مسائل اخلاقی و همچنین عفاف و حجاب و تدوین فرم اخذ تعهدنامه از دانشجویان به صورت هماهنگ و یکسان در دانشگاههای سراسر کشور، از مصوبات شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاهها ست.

شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها متشکل از معاونان فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌ آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها است.

ارسال دیدگاه