واکنش عضو کمیسیون امنیت به پناهندگی دیپلمات های معترض به جنایات رژیم: آنها مشکلات روحی، فردی و نفسانی دارند!

یک عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس در رابطه با پناهندگى برخى سفراى ایران به کشورهاى دیگر گفت: وزارت خارجه باید دقت بیشترى در اعزام دیپلمات‌هاى خود داشته باشد و از تجارب تلخى که اخیرا به وجود آمده در گزینش‌هایش استفاده کند. ایلنا:
محمد کرمی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با تغییر عنوان مشاوران نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور به مشاور گفت: کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس طى نامه‌اى که توسط علاءالدین بروجردى رئیس کمیسیون به دولت ارسال شد از احمدی‌نژاد خواست که موازی‌کارى بر بحث‌هاى فرهنگى و سیاست خارجى کشور پایان داده شود.
وى افزود: پس از طرح دیدگاه‌هاى رهبر انقلاب پیرامون موضوع عدم موازی‌کارى در فعالیت‌هاى دستگاه سیاست خارجى کشور، حضور این افراد به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوعیتى نداشت بنابراین نمایندگان مجلس در نامه خود با طرح لزوم انسجام در فعالیت‌هاى حوزه دیپلماسی، از رییس جمهور خواستند این احکام را تغییر دهد.

این عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس گفت: با تغییر عنوان نمایندگان ویژه به مشاور، دغدغه نمایندگان برطرف شد و طبیعى است که ما واکنش مثبتى به آن داشته باشیم.

وى خاطرنشان کرد: البته به دلیل تسلطى که رئیس‌جمهور به حوزه سیاست خارجى کشور دارد به نظر می‌رسد نیاز چندانى به انتخاب نمایندگان ویژه نباشد.
کرمی‌راد متذکر شد: واکنشى که نسبت به انتخاب نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور صورت گرفت تلنگرى بود تا از موازی‌کارى در حوزه‌هاى دیگر پرهیز شود.

وى افزود: سفراى ایران می‌توانند فرستاده‌هاى اصلحى براى تبیین سیاست‌هاى کشور باشند چراکه به لحاظ جایگاه قانونى و عرف بین‌المللى شناخته شده هستند.
این نماینده مجلس در پایان در رابطه با اخبارى که حاکى از پناهندگى برخى از دیپلمات‌هاى ایران به کشورهاى دیگر است گفت: برخى از این افراد داراى مشکلات روحى هستند و با پایان ماموریتشان براى آنکه بهانه‌اى براى باقى ماندن در کشور مورد نظر داشته باشند به دنبال شرایطى براى پناهندگى می‌گردند و بر همین اساس مطالبى را مانند آنچه در رابطه با این افراد شنیده شد، بیان می‌کنند.

وى افزود: از دیدگاه بنده مشکلات شخصی، فردى و نفسانى این دیپلمات‌ها دلیل اصلى پناهندگیشان است.

ارسال دیدگاه