احمد قابل پس از مراجعه به دادسرای انقلاب مشهد بازداشت شد

به دنبال احضار احمد قابل از سوی شعبه ۹۰۳ دادسرای انقلاب مشهد، صبح امروز قابل به دادسرا مراجعه کرد که پس از تفهیم موارد جدید از اتهام که به سخنرانی ایشان در شهرستان نجف آباد و مطالب منتشره ومصاحبه ها و بویژه مسئله اعدام های زندان وکیل آباد مشهد مربوط می شد، نامبره را روانه زندن وکیل آباد مشهد نمودند.

جرس
لازم به یاد آوری است که این موارد اتهام در قالب همان موارد اتهامی گذشته ایشان قرار دارد که اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری ، پیشتر از این مطرح شده بود.

احمد قابل اخیرا مدتی است که دچارعارضه قلبی و نوسان فشار خون گردیده بود که تحت درمان و نظر پزشک متخصص قرار داشت.اکنون همه نگرانی خانواده قابل از بیماری وی است.

احمد قابل هفته گذشته از سوی دادسرای انقلاب شهرستان فریمان( محل سکونت ایشان ) برای تعیین زمان جلسات دادگاه احضار شده بود، اما پس از مراجعه معلوم شد که احضار از سوی شعبه ۹۰۳ دادسرای انقلاب مشهد است که دادیار آن شخصی بنام حیدری پور است ، همان فردی که علیرغم اعتراض قابل دستور داده بودنامبرده را با غل و زنجیربه دادسرا بیاورند.

ارسال دیدگاه