فرشین کاظمی نیا: “فرزند کارزار و امید” به مناسبت درگذشت علی (آقاجان) لامعی

 این روایت زیستن نسلی است که از فراز خاموشی زمانه، به امید زندگی، مبارزه ای را آغاز کرد که بخش مهمی از تاریخ معاصر کشورمان را برگ های متعدد افتخارات و ناکامی هایش در برمی گیرد.  ادامه »

ارسال دیدگاه