فراخوان به گفتگو پیرامون چرایی و چگونگی سازمان یابی مستقل و فرامحلی جوانان و دانشجویان خارج کشور

آنانی که نمی خواهند به زیستن در فاجعه خو کنند همواره جویای راه هایی هستند که امیدها و تلاش های خود برای  بازسازی جامعه را در بسترهای جمعی سامان دهند. این راه ها اگر چه اغلب به دشواری یافت می شوند و گاه نیز به بیراهه و ناکامی می انجامند، اما بی گمان با سکون نسبتی ندارند. حیات سیاسی جامعه ی ما در قرن اخیر شاهد گویایی است از این راهجویی های جمعی به سوی آفرینش افق های روشن. فضای سیاسی کنونی جامعه ی ایرانی، چه در درون مرزهای جعرافیایی آن، و چه در گستره ی پراکنده ی جهانی، زیر پوست شبی به ظاهر بی انتها، مضطرب نفس می کشد. سیل سیال مردم با تمام جانفشانی ها هنوز سد اختناق، ستم و سرکوب را درهم نشکسته است. خون ها  از خیابان شسته شده اند، اما آب ها از آسیاب نیفتاده است.  اینک جنبش اعتراضی به مرحله ای از حیات خود رسیده است که نیاز به بازنگری دقیق گذشته و ترسیم چشم انداز نوین برای هستی و کنش خود در آینده دارد. تجربه ی فراز و فرودهای همین جنبش نیز به روشنی گواه آن است که سازمان یابی از پایین ضرورتی است گریزناپذیر در مبارزات مردمی برای پایان دادن به بازتولید چرخه های سلطه.

همگرایی این دغدغه ها به آغاز سلسله جلسات و گفتگوهایی میان جمع هایی از دانشجویان و فعالان سیاسی جوان خارج کشور در مورد امکان و چگونگی امر «سازمان یابی از پایین» منجر گردید که زمینه سازی برای سازمان یابی مستقل و فرامحلی جوانان و دانشجویان خارج کشور را دورنمای خود قرار داده بود. ضرورت اندیشیدن به این دورنما از این واقعیت بر می خیزد که نسل ما هیچگاه فرصت آن را نیافته که پاسخ سیاسی مستقل خود را به مناسبات غیرانسانی مستقر طرح ریزی کرده و بنیان نهد.  دلمشغولی برای شکل گیری چنین تشکلی در روندی از پایین، ایجاب می کند طرح این موضوع حساس در جمع های وسیع تری دنبال شود و این مستلزم آن است که تمامی مباحث ضروری معطوف به چنین هدفی، در نشستی سراسری و با حضور گسترده ی فعالان جوان علاقمند مطرح شود.

بر این مبنا متن حاضر که خود حاصل آن گفتگوهای اولیه ی چندین ماهه است، فراخوانی است به مشارکت در همایشی که محور آن گفتگوی جمعی پیرامون ضرروت ها و راهکارهای سازمان یابی مستقل و فرامحلی جوانان و دانشجویان خارج کشور خواهد بود. بی تردید دستیابی به راهکارهای بدیلی که افق های دیگری را بگشایند، می تواند از دل خرد جمعی ای زاده شود که لاجرم همزاد گفتگوهای مستمر است. امید است برگزاری چنین گردهمایی هایی زمینه ای گردد برای گشایش و تجربه ی عرصه ی جدیدی در فضای سیاسی پیش روی ما.

محورهای بحث و گفتگو در همایش سه روزه ای که به همین منظور تدارک دیده شده به شرح زیر خواهد بود

١. ضرورت های سازمان یابی مستقل و فرامحلی جوانان و دانشجویان خارج کشور

(دشواری های وضعیت سیاسی حاضر؛ الزامات و چشم اندازهای گذار)

٢. بازخوانی تجارب فعالیت شبکه های جوانان خارج کشور، به ویژه در سال گذشته

(دستاوردها، کاستی ها و امکانات موجود برای سازمان یابی گسترده تر این شبکه ها)

٣. نگاهی به تجارب بین المللی در زمینه ی سازمان یابی جوانان و دانشجویان

(با تاکید بر تجربیات گروه های خودسازمان یافته ی بین المللی)

۴. الگوهای بدیل برای سازمان یابی مستقل جوانان و دانشجویان خارج کشور

(با تاکید بر سازمان یابی از پایین: چیستی و چرایی آن)

شیوه ی برگزاری
برآنیم که امکان شرکت فعال همه ی دانشجویان و جوانان علاقمند در این همایش فراهم باشد تا همه بتوانند با هم گفتگو کنند، یکدیگر را بهتر بشناسند، به هم اعتماد کنند و با هم بیاندیشند تا بتوانیم در نهایت افقی مشترک برای همکاری بیابیم. از این رو نشست ها در قالب میزگردهای بحث و گفتگو و همچنین جلسات بحث آزاد برگزار می شود. محتوای میزگردهای گفتگو نیز بر اساس مقالات ارائه شده توسط خود شرکت کنندگان شکل خواهد گرفت. اگر چه برای حضور در همایش یا شرکت در مباحثات اتاق‌های گفتگو، الزامی به ارائه ی مقاله نیست. علاوه بر این، برای حضور فعالین بین المللی، میزگردهایی به زبان انگلیسی و آلمانی هم پیش بینی شده است

ارسال مقالات
از تمامی دانشجویان و جوانان علاقمند به ارائه ی مقاله دعوت می شود تا در مورد محورهای فوق مقالات خود را حداکثر تا تاریخ ١۵ سپتامبر به نشانی پست الکترونیکی، مندرج در پایان فراخوان، و بصورت “Word” ارسال کنند. محدودیتی در مورد حجم مقاله وجود ندارد. کلیه ی مقالات دریافتی در دو شکل دیجیتالی و چاپی برای شرکت کنندگان و در وب سایت این گردهمائی برای دسترسی همگان منتشر خواهند شد. با توجه به محدودیت  زمانی تعدادی از مقالات برای هر میزگرد برگزیده  و توسط مولفان ارائه می گردند. فهرست مقالات و ارائه­دهندگان میزگردها حداکثر تا تاریخ ٢٠ سپتامبر منتشر می گردد

ثبت نام
به منظور تسهیل در برگزاری این گردهمایی از دانشجویان و جوانان علاقمند درخواست می­شود تا با ارسال فرم ضمیمه به نشانی پست الکترونیکی مندرج در پایان فراخوان، شرکت خود را تا حد امکان به اطلاع برگزارکنندگان برسانند. در صورت وجود هرگونه محدودیت در ثبت نام، شرکت بدون ثبت نام قبلی و تهیه ی کارت ورود در محل هم امکان پذیر است. ضمنا ذکر مشخصات فردی برای ثبت نام، چه از طریق ارسال فرم با ایمیل و چه به صورت حضوری، الزامی نیست

تسهیلات
امکان اقامت رایگان در سالن ورزش دانشگاه مجهز به امکانات بهداشتی برای شرکت کنندگان پیش بینی گردیده است. به همراه داشتن کیسه خواب بر عهده ی خود شرکت کنندگان می­باشد. برای آگاهی از امکان حمل و نقل جمعی و ارزان به محل برگزاری می توانید به شبکه­های محلی جوانان شهر یا کشور خود مراجعه نمایید. برای آگاهی از شیوه ی ارتباط با شبکه ی محلی خود می توانید با ایمیل زیر تماس بگیرید.

زمان و مکان
جمعه یکم تا یکشنبه سوم اکتبر ٢٠١٠

دانشگاه آزاد برلین

ورودی ٢٠ یورو، دارندگان کارت دانشجوئی ١٠ یورو

مبلغ ورودی برای کل مدت همایش بوده و صرفا جهت کمک به تامین هزینه های برگزاری دریافت می گردد.

http://www.youthdialog.blogspot.com/

youthdialog@gmail.com

مجموعه ای از شبکه های محلی جوانان و دانشجویان و فعالین جوان خارج کشور

ارسال دیدگاه