قطعنامۀ فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگران حمل و نقل (آی تی اف) در حمایت از کارگران زندانی در ایران

چهل و دومین کنگرۀ فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگران حمل و نقل (ITF ) که در اوایل ماه اوت ۲۰۱۰ در شهر مکزیکوسیتی بر گزار گردید، با تصویب قطعنامه اضطراری، حمایت خود را از فعالان کارگری زندانی در ایران اعلام داشت.

. متن قطعنامۀ مصوب این کنگره چنین است:

۱- با توجه به اینکه چهل و یکمین کنگرۀ فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل که در سال ۲۰۰۶ در شهر دوربن – در آفریقای جنوبی- برگذار شد، خواستار آزادی منصور اسانلو رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد – که به عضویت ITF درآمده است- گردید و مقامات ایران از آ ن درخواست، پیروی و او را در روز پایانی کنگره آزاد کردند،

۲- با توجه به این که منصور اسانلو در کنفرانس فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل زمینی و شورای عمومی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITCU) در سال ۲۰۰۷، حضور یافت اما اندکی بعد از بازگشت اش به ایران، توسط ماموران امنیتی، در اتوبوس ربوده شد و از آن زمان تا کنون در زندان بسر می برد،

۳- با سپاس عمیق از همه اتحادیه های عضو فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل که در مراسم “روزهای همبستگی جهانی با کارگران ایران” شرکت کردند، با سپاس عمیق از بازرسان فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل که به کشتی های ایران سر زدند، با سپاس عمیق از فعالان اتحادیه ای که در همبستگی با اسانلو به ایران مسافرت کردند و با سپاس عمیق از دیگر اتحادیه ها که با اعطای جوایز افتخاری و پذیرش سندیکای کارگران شرکت واحد، به عنوان عضو افتخاری، این سندیکا را گرامی داشتند،

۴- کنگره یک بار دیگر، اوج گیری حملات به حقوق کارگران در ماه های گذشته و زندانی شدن بیش از ۵۰ نفر از فعالان اتحادیه ای را محکوم می کند و نگرانی عمیق خود را نسبت به خبر زندانی شدن رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، که بیش از یک ماه است از تماس وی با خانواده و وکیل خود جلوگیری می شود و اینکه او در زندان دچار ناراحتی کمر و گردن شده است را اعلام می دارد،

۵- با توجه به اینکه دولت ایران در رابطه با شکایتی که در ژوئن ۲۰۱۰ از سوی ITF و ITCU به کمیته آزادی تشکل در سازمان جهانی کار ILO) ( ارائه گردیده بود، به این سازمان اعلام کرد که اسانلو به زودی از زندان آزاد خواهد شد،

۶- با توجه به نگرانی عمیق از اینکه از آن تاریخ به بعد، اتهامات دیگری را به اسانلو نسبت داده اند، و این که هیج نشانی وجود ندارد که دولت ایران تعهدی را که به سازمان جهانی کار داده است، محترم خواهد شمرد،

۷- با آگاهی به این امر که دبیر کل ITF بلافاصله بعد از اعلام تعهد دولت ایران برای آزادی اسانلو از زندان، از او دعوت کرد که در چهل و دومین کنگرۀ ITF شرکت کند، اما مقامات ایران از رساندن این دعوت نامه به اسانلو در زندان خود داری کردند،

۸- با استقبال از اینکه ITF توانسته است با دیگر سازمان های جهانی اتحادیه ای مانند ITUC و فدراسیون اتحادیه های کارگران مواد غذایی ( IUF ) و سازمان بین المللی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش ( (EIو نیز با فعالان حقوق بشر در عفو بین الملل، پیوند محکمی ایجاد کند،

۹– با آگاهی از اینکه نهادهای کارگری در بخش دریانوردی در ایران با ITF تماس گرفته و خواهان عضویت درآن شده اند،

این کنگره :
الف- از دولت ایران می خواهد که همه فعالان اتحادیه ای را که در زندان بسر می برند، فورا آزاد و به تعهد خود برای آزادی منصور اسانلو، عمل کند.

ب- از همه اعضای هیئت مدیره ITF و اتحادیه های وابسته به آن می خواهد که به فعالیت های خود در حمایت از اسانلو، ابراهیم مددی و رضا شهابی و نیز همه رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر رهبران اتحادیه ای که زندانی شده اند و مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند، ادامه دهند.

پ- از هیئت مدیره ITF می خواهد برای هر سازمان سندیکایی در ایران که می خواهد به عضویت ITF درآید، روشن سازد که حمایت علنی و فعالانه از کارزار حمایت از اسانلو، شرط اصلی عضویت در ITF است .

ت- از تلاش دیگر اتحادیه های کارگری در سراسرجهان که از کمپانی هایی که در ایران فعالیت دارند، مانند خودروسازی، صنایع نفتی و صنایع فلزی، میخواهند تا اتحادیه های کارگری مستقل را به رسمیت بشناسند حمایت میکند؛ و از ITF درخواست می کند که تا با این گونه ابتکارات همکاری کند.

منبع خبر: اتحادیه کارگران کشتی رانی، قطار و ترانسپورت بریتانیا

ترجمه و تکثیر از:
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

ارسال دیدگاه