وزیر علوم: فقط استادان معتقد به ولایت فقیه را استخدام می‌کنیم

کامران دانشجو، وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه در فرآیند جذب هیئت علمی‌، تغییراتی درحال انجام است، از استخدام «استادان معتقد به نظام ولایت فقیه» خبر داد. (دنباله…)

ندادن بیمه بیکاری به هفتصدکارگر اخراجی نوشابه سازی ساسان

با گذشت نزدیک به ۵ ماه از آخرین اخراج دسته جمعی کارگران نوشابه‌سازی ساسان هنوز تمامی این کارگران نتوانسته‌اند از حق قانونی خود مبنی بر دریافت مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند. (دنباله…)

پایان اعتصاب غذا با پیام به ملت

 پانزده زندانی سیاسی درشانزدهمین روز اعتصاب غذای خود، پس از دریافت پیام های همراهان جنبش سبز، فعالان سیاسی و کنشگران مدنی و دیگر اقشار مردم که نگران سلامت آنها بودند، اعتصاب غذای خود را شکستند. آنها پیامی کوتاه ازداخل اوین خطاب به مردم ایران نوشته اند. (دنباله…)