انتقال زندانی سیاسی رضا جوشن در حالت کما به بهداری زندان

 زندانی سیاسی رضا جوشن در ششمین روز اعتصاب غذای خود به کما فرو رفت و با برانکارد به بهداری زندان گوهردشت کرج منتقل گردید.

روز دوشنبه ۴ مرداد ماه حوالی ساعت ۱۰:۴۵ زندانی سیاسی رضا جوشن در حالی که در اغما فرو رفته بود با برانکارد به بهداری زندان منتقل شد.هنگام انتقال به بهداری به زندانیان اجازه نزدیگ شدن به او را نمی دادند و بنابه گفته شاهدان عینی وضعیت جسمی او بسیار وخیم است.جان این زندانی در معرض خطر جدی قرار دارد.رضا جوشن وارد ششمین روز اعتصاب غذای خود شده است. علت فرو رفتن به کما مبهم می باشد

رضا جوشن ۳۰ تیر ماه در اعتراض به شرایط طاقت فرسا و محدودیتهای غیر انسانی اقدام به اعتصاب غذا نمود. او در بیانیه ای که به مدیر داخلی زندان فردی بنام گرامی و به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ارسال نموده است دلایل وادار شدن به اعتصاب غذا خود را به قرار زیر اعلام کرده است.

۱- مشخص نشدن وضعیت آینده که به بند عمومی منتقل نشدم

۲- نداشتن حق تماس و ملاقات با مادرم خانم زهرا اسدپور گرجی فرزند حبیب الله که در حال حاضر در بند نسوان تحمل حبس می نماید.

۳- عدم امکان ملاقات و تماس تلفنی با خانواده ام که در خارج از زندان زندگی می کنند

سربازجو محبی پس از شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی این زندانی دستور انتقال او را به فرعی ۱۷ بند ۶ را صادر کرد.او بصورت ایزوله کامل می باشد.فرعی مزبور برای تحت فشار قرار دادن زندانیان مورد استفاده قرار می گیرد. سربازجو محبی همچنین خانم زهرا اسدپور گرجی مادر رضا جوشن رانزدیگ به ۴ ماه از داشتن هرگونه ارتباطی با خانواده و فرزندش محروم کرده است.این فرد زندانی سیاسی رضا جوشن را تهدید به حذف فیزیکی کرده بود.محبی از مسئولین و سربازجویان وزارت اطلاعات در کرج می باشد.اودستور دستگیری فعالین دانشجوی،کارگری،زنان ،سیاسی،دراویش و شرکت کنندگان در اعتراضات را صادر می کند. او همچنین دستگیر شدگان را همراه با بازجوی دیگری بنام رضا عارفی در بند سپاه زندان گوهردشت کرج مورد بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی قرار میدهد.این فرد همچنین خانواده های زندانیان سیاسی را مورد تهدید وتحت فشارهای غیر انسانی خود قرار میدهد.او از جنایتکاران علیه بشریت می باشد و در سه دهۀ اخیر مرتکب جنایتهای فراوانی شده است.

زندانی سیاسی رضا جوشن ۲۵ ساله ۱۰ آذر ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات در منزل دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل شدو پس از ۲ ماه از بند سپاه به بند ۴ منتقل شد.مامورین وزارت اطلاعات همچنین در روز۱۶ آذرماه به منزل خانواده جوشن یورش بردند و خانم زهرا اسدپور گرجی مادر این خانواده را دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل کردند و پس از چند هفته بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی به بند زنان زندان گوهردشت کرج منتقل کردند. زندانی سیاسی زهرا اسد پور گرجی و فرزندش( فاطمه جوشن) پیش از این بدلیل دیدار خانوادگی با فرزندش در قرار گاه اشرف در عراق دستگیر و ۱۴ ماه در زندان گوهردشت کرج بسر بردند و پس از پایان محکومیت غیر انسانی خود آزاد شدند. خانم زهرا اسدپور گرجی و فرزندش رضا جوشن ۱۹ بهمن ماه ۱۳۸۸ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب توسط فردی بنام عاصف حسینی رئیس این شعبه به حکم سنگین و غیر انسانی ۱ سال تبعید به زندان زنجان و ۴ سال تبعید به روستای قیلار زنجان محکوم شدند.

در حال حاضر در زندان گوهردشت کرج علاوه بر زندانی سیاسی رضا جوشن،زندانی سیاسی ارژنگ داودی و زندانی خالدی حردانی وادار به اعتصاب غذا شده اند.

لازم به یادآوری به دستور وزارت اطلاعات و مسئولین زندان تا به حال تعدادی از زندانیان سیاسی را در حین اعتصاب غذا به قتل رسانده اند از جملۀ آنها زنده یاد اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی می باشند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به خطر جدی که متوجه جان زندانیان سیاسی که وادار به اعتصاب غذا شده اند هشدار میدهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات فوری برای نجات جان زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۰۴ مرداد ۱۳۸۹ برابر با ۲۶ ژولای ۲۰۱۰

ارسال دیدگاه