اعتراض دو اتحادیه بین المللی کارگری به اعمال فشار بر اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و فدراسیون بین المللی کارگران صنایع کشاورزی، غذایی و خدماتی در نامه ای به محمود احمدی نژاد، به اعمال فشار بر اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعتراض کردند.

هرانا
در روزهای اخیر، حراست شرکت نیشکر هفت تپه پس از اخراج فریدون نیکوفر، عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، به وی گفته است که یا خانه سازمانی این شرکت را ترک کند و یا آنکه برای بازگشت به کار، توبه نامه امضا کند.

نیکوفر که چندین ماه به خاطر فعالیت های سندیکایی اش زندانی بوده است، پس از آزادی، از محل کار خود اخراج شده بود.

این دو اتحادیه بین المللی کارگری همچنین از تهدید کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که به کارگران اخراجی این شرکت کمک مالی کرده بودند، انتقاد کرده اند.

ارسال دیدگاه