وضعیت حاد جسمی زندانی سیاسی علی معزی

وضعیت جسمی زندانی سیاسی علی معزی ۵۷ ساله  رو به وخامت گذاشته است ولی از درمان جدی او ممانعت به عمل می آورند.

در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۸۹ پس از مراجعه زندانی سیاسی علی معزی به بهداری زندان گوهردشت کرج، به بهانه در مسافرت بودند پزشک متخصص حتی از ویزیت او توسط پزشک عمومی نیز جلوگیری به عمل آورده و علیرغم درد شدید و ادرا خون  توسط پاسداربند شعبانی بلاجبار او را به داخل بند برگرداندند و این در حالی که بر اثر تراکم جمعیت زندانیان نوبتهای بهداری گاها تا ۳ ماه طول می کشد.

نامبرده دارای سوابق بیماریهای کلیوی از قبیل هیدرونفروز ،سنگ کلیه ،تنگی هالت و کیست کلیه و نیز بیماری چسبندگی و انسداد روده کوچک  و واریس می باشد که از عوارض زندان سالهای دهۀ ۶۰ است و طی این سالها چند بار مورد عمل جراحی قرار گرفته است.
علی معزی تیرماه سال گذشته نیز  دچار عفونت شدید کلیه و اوره بالا و دفع پروتئین گردید که از بستری شدن او در بیمارستان لبافی نژاد تهران جلوگیری بعمل آمد و به زندان گوهردشت باز گردانده شد. ملاقت حضوری و تحویل وسائل ایشان نیز مدت ۱ سال است که قطع شده است.

لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی علی معزی در تاریخ ۲۱ آبان ۸۷ با یورش مامورین وزارت اطلاعات که به فرماندهی فردی بنام رضا عارفیان از سر بازجویان وزارت اطلاعات در بند سپاه زندان گوهردشت کرج  دستگیر و به سلولهای انفرادی منتقل شد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

ارسال دیدگاه