محمدصدیق کبودوند با بی‌هوشی کامل به درمانگاه زندان اوین منتقل شد

محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، پس از بیهوشی در بند ۳۵۰ زندان اوین به درمانگاه این بند انتقال داده شد.

هرانا:
خانواده آقای کبودوند از طریق تماس تلفنی یکی از هم بندی های وی، از بیهوشی کبودوند و انتقال به درمانگاه جهت معاینه وی مطلع شده اند.
به گزارش سازمان حقوق بشر کردستان، با توجه به دوبار سکته قلبی ناقص ایشان در طی چهار سال گذشته، لاغری و رنگ پریدگی چهره کبودوند که در ملاقات های کابینی اخیر بیش از پیش نمایان شده بود، این خبر خانواده کبودوند را دچار شوک و نگرانی شدیدی نموده است.

خانواده کبودوند با اظهار نگرانی نسبت به وضعیت سلامتی وی در زندان، توجه تمامی سازمان ها و نهادهای فعال حقوق بشری داخلی و جهانی را به سلامت کبودوند جلب نموده و درخواست کمک نموده اند.

ارسال دیدگاه