” Spania / اسپانیا” شعری از پرویز میرمکری


                           Spania

بادبانی شکسته سراغ  ناودانی افتاده از بام باران را می داند
گیتاری از گردن  اسپانیا را زیر  نعره ی  نت های خشمگین می نوازند
و
ماتادورها
گلادیاتورهای بی پرنسیبی هستند
که به فلامینگو گوش نمی کنند
اسپانیا با آزار گاو تحقیر می شود.

۲۰۱۰ july
Parviz  Ottawa

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.