وخامت وضعیت جسمی زندانی سیاسی زهرا بهرامی شهروند ایرانی – هلندی تبار در بند مخوف ۲۰۹ زندان اوین

زندانی سیاسی زهرا بهرامی از دستگیر شدگان اعتراضات گسترده روز عاشورا است که از زمان دستگیری تاکنون در بندهای مختلف وزارت اطلاعات در بازداشت بسر می برد و در حال حاضر همراه با ۲ زندانی سیاسی دیگر در سلول ۱۳ بند مخوف ۲۰۹ زندان اوین در زندان است. علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه هنوز در بند مخوف ۲۰۹ زندانی است و در حالت بلاتکلیفی بسر می برد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
وضعیت و شرایط جسمی زندانی سیاسی زهرا بهرامی شهروند ایرانی – هلندی تبار در بند مخوف ۲۰۹ زندان اوین به وخامت گراییده است.

زندانی سیاسی زهرا بهرامی از دستگیر شدگان اعتراضات گسترده روز عاشورا است که از زمان دستگیری تاکنون در بندهای مختلف وزارت اطلاعات در بازداشت بسر می برد و در حال حاضر همراه با ۲ زندانی سیاسی دیگر در سلول ۱۳ بند مخوف ۲۰۹ زندان اوین در زندان است. علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه هنوز در بند مخوف ۲۰۹ زندانی است و در حالت بلاتکلیفی بسر می برد.

در طی هفته های اخیر وضعیت جسمی او حاد شده است .چهرۀ او متورم و دچار جوشهای عفونی و زخمهای زیادی بر چهره اش عیان است . او هم همچنین از ناراحتی حاد ریه رنج می برد و در روزهای اخیر به دلیل عدم درمان وضعیت جسمی اش به وخامت گراییده است. خانم بهرامی همچنین دچار افسردگی شدیدی است .

بازجویان وزارت اطلاعات به او اتهامات محاربه و همکاری با انجمن پادشاهی و سازمان مجاهدین خلق نسبت داده اند و قصد دارند بر این مبنا او را محاکمه کنند. خانم بهرامی در زندان اوین با عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران ملاقات داشته است. جعفری دولت آبادی به او گفته است اول باید دادگاهی شوی و بعد از محکومیت تو را آزاد خواهیم کرد.خانم بهرامی از داشتن وکیل محروم است

از طرفی دیگر از چند هفته پیش برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی در بند ۲۰۹ زندان اوین به توصیه بازجویان وزارت اطلاعات عباس جعفری دولت آبادی دستور داده است که ملاقاتهای کابینی زندانیان سیاسی با خانواده هایشان که بصورت هفتگی صورت می گرفت به هر دو هفته یکبار تقیلیل یافته است.سلسله اقدامات سرکوبگرانه عباس چعفری دولت آبادی علاوه بر توجیه شکنجه های بازجویان وزارت اطلاعات، اقدام به محدود کردن ملاقاتهای کابینی،قطع ملاقاتهای حضوری،در موارد متعددی از پاسخگویی به خانواده های زندانیان سر باز می زند و همچنین باعث ایجاد فشارهای زیادی علیه زندانیان سیاسی و خانواده های آنها است.

زندانی سیاسی زهرا بهرامی ۴۵ ساله و دارای ۲ فرزند است. او دارای ملیت ایرانی- هلندی است و برای دیدن فرزندش به ایران مسافرت کرده بود که در اعتراضات روز عاشورا دستگیر و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار می گیرد . بازجویان وزارت اطلاعات در بند سپاه زندان گوهردشت کرج و در بند ۲۰۹ زندان اوین او را تحت شکنجه ها و فشارهای قرون وسطائی قرار دادند و وی را وادار به اعترافات تلویزیونی علیه خود کردند.این اعترافات دورغین از تلویزیونهای دولتی پخش گردیده است.بازجویان وزارت اطلاعات اعترافات دروغین تلویزیونی را به عنوان اتهام علیه او بکار برده اند وقصد دارند که او را بر مبنی محاربه محاکمه کنند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به وضعیت وخیم جسمی و اتهامات سنگینی که به این زن زندانی سیاسی نسبت داده اند هشدار می دهد و آن را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه زنان،شکنجه و دستگیریهای خودسرانه خواستار اقدامات عملی برای آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۰ تیر ۱۳۸۹ برابر با ۱۱ ژولای ۲۰۱۰
http://pejvakzendanyan.blogfa.com/

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

گزارشگران ویژه زنان، شکنجه و دستگیریهای خودسرانه سازمان ملل متحد

ارسال دیدگاه