مادران عزادار طی انتشار بیانیه ای خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب شدند

این روزها باز هم حکومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر جنایات برنامه ریزی شده خود و همین‌طور به منظور آرام کردن خانواده های قربانیان فجایع اخیر، تلاش می کند تا با اجرای سناریوی ساختگی دیگری، دادخواهان را به سکوت وادارد.

http://maadaraan.tk
سناریویی که قصد دارد تا چهره خشن وغیرانسانی رژیمی را که در تمام طول حکومت‌اش؛ اعدام، کشتار، شکنجه، زندان، نابرابری و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، از مهمترین ستون های دیکتاتوری اش بوده اند، پشت نقابی پنهان ساخته تا عوامل اصلی کشتار مردم را مصون بدارد و از فاش شدن بیش از پیش حقیقت جلوگیری کند.

همه جهان دیدند که سیل خروشان معترضان پس از انتخابات دهم، مردمی بودند که بدون هیچ پشتوانه ای و به اتکای با هم بودن‌شان برای گرفتن حقوق اولیه شهروندی‌شان به خیابان‌ها ریختند و بار دیگر حماسه‌ای آفریدند که یکی از بهترین نمونه‌های قیام‌های صدساله شان در راه آزادی و دموکراسی است.

پاسخ آنها چه بود؟

دست به سلاح های سرد و گرم‌شان بردند و فرزندان برومند این سرزمین را به خون غلتاندند. درهای زندانهای مخوف شان باز شد و خیل عظیم معترضان را در خود جای داد تا راه شکنجه و آزار و تجاوز و تهدید بر بازجویان و شکنجه گران همیشه آماده‌شان باز گردد.کهریزک شان نماد قصاوت و وحشی گری شان گردید و قلب‌های انسان دوستان جهان را لرزاند.

امروز نیز مثل همیشه برای مسکوت گذاشتن و بستن پرونده‌های جنایت‌شان و فریب اذهان‌عمومی، به دروغ می‌خواهند ژست‌های عدالت‌طلبانه بگیرند و با اعدام چندنفر از کسانی که نقش‌های اجرایی برای فرمانده‌هان‌شان بازی کرده‌اند، از روشن شدن ابعاد و وسعت جنایت‌های رفته بر مردم در بازداشتگاه مخوف کهریزک و … جلوگیری کنند و عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی را قربانی پرده نشینانی کنند که بازی‌گردان اصلی معرکه بوده اند. بازی گردانانی همچون قاضی مرتضوی ها و امثال شان که خود از دستور دهندگان کشتار و شکنجه مردم در زندان ها بودند، ولی همچنان در حاشیه امن زندگی می کنند. اما همگان نیک می‌دانند که این نقشه‌ها از قبل برآب شده‌اند و مردم هشیارتر از آن هستند که بگذارند این جنایت‌ها در پرده ابهام بماند و عوامل اصلی آن معرفی نگردند.

ما مادران عزادار، هشدار می‌دهیم که راه ظلم و جور، آن هم برای فشار بر مردمی که طی صدسال اخیر حداقل دو انقلاب را از سر گذرانده‌اند راه ماندگاری نیست.

این بار نیز ضمن اذعان به حق حیات هر شخصی که حتا مرتکب جرمی شده باشد و ضمن اعلام مخالفت‌مان با هرگونه کشتار و اعدام، اعلام می‌کنیم که خواهان تشکیل “کمیته حقیقت‌یاب مردمی” در فضایی امن و آزاد و برگزاری دادگاه‌های علنی تحت نظارت مردم و فعالین حقوق‌بشر هستیم، تا ابعاد و زوایای نامعلوم این فاجعه و فجایع دیگری که منجر به کشته شدن فرزندان‌مان شده است بر همگان روشن گردد و آمران و عاملان آن مشخص شده و مجازات شوند و تا آن لحظه از دادخواهی دست برنخواهیم داشت و از پای نخواهیم نشست.‌

مادران عزادار
تیرماه ۸۹

ارسال دیدگاه