وجود بیش از ۸۰۰ هزار دختر بچه متاهل در کشور

در مورد همسران کودک یا کودک همسرها آمارهاى گوناگونى وجود دارد.  منابع رسمى حکایت از وجود ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار کودک همسر در کشور دارد این در حالى است که چنین اتفاقاتى در حوزه کودکان برخلاف کنوانسیون بین‌الملل حقوق کودک است.

ایلنا
یک فعال حقوق کودک گفت: متاسفانه براساس آمارهاى رسمى بیش از ۹۵۰ هزار کودک متاهل در کشور وجود دارد که ۸۵ درصد آنها دختر هستند.

محمدبنیازاده در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام اینکه در مورد همسران کودک یا کودک همسرها آمارهاى گوناگونى وجود دارد تا کید کرد: منابع رسمى حکایت از وجود ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار کودک همسر در کشور دارد این در حالى است که چنین اتفاقاتى در حوزه کودکان برخلاف کنوانسیون بین‌الملل حقوق کودک است.

او با بیان اینکه آمارهاى غیر رسمى به واقعیتهاى دیگرى در این حوزه اشاره دارد، ادامه داد: قانون از یک سو کودک را زیر ۱۱ سال می‌داند و آن را در فرایند انتخابات، فاقد توانایى تفکر، ‌تعقل و تصمیم گیرى براى انتخاب کاندیدا می‌داند اما سن ازدواج در کشور از سنین ۹تا ۱۳ سالگى تعریف می‌شود.

عضو کانون فرهنگى  حمایت کودکان کار ادامه داد: سن کودک در زمان راى دادن مطابق با استانداردهاى بین‌المللى و قانونى تعریف می‌شود اما با وارد شدن به حوزه کار، کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال بنا به شرایطى می‌توانند کار کنند و منافع کودک نادیده گرفته می‌شود این درحالى است که به مقاوله نامه منع بدترین اشکال کار براى کودکان توجه نشده و نظارتى نیز بر مشاغل سخت کودکان زیر ۱۸ سال وجود ندارد.

به گفته بنیازاده متاسفانه دختران کم سن و سال و متاهل درکشور به جاى کودکى کردن، نشاط، ورزش و تحصیل باید در موقعیت یک همسر و شریک جنسى ایفاى نقش کرده و تمام مسوولیت‌هاى خطیر همچون خانه دارى را عهده دار شود در حالى که تجربه باردارى و زایمان‌هاى پرخطر که در این سن برکودکان تحمیل می‌شود، عوارض و خطرات زیادى براى آنها و حتى فرزندانشان دارد.

ارسال دیدگاه