یورش و ضرب و جرح وحشیانه معلم زندانی رسول بداقی در زندان گوهردشت کرج

روز شنبه ۸ خرداد ماه حوالی ساعت ۰۷:۰۰ صبح زندانی سیاسی رسول بداقی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران بدون هیچ دلیلی مورد یورش وحشیانه ۳ پاسدار بند قرار گرفت و بشدت مورد ضرب وشتم و اهانت آنها قرار گرفت.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
رسول بداقی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران مورد یورش وحشیانه پاسدار بند ها قرار گرفت و بشدت مورد ضرب وشتم واهانت آنها قرار گرفت.

روز شنبه ۸ خرداد ماه حوالی ساعت ۰۷:۰۰ صبح زندانی سیاسی رسول بداقی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران بدون هیچ دلیلی مورد یورش وحشیانه ۳ پاسدار بند قرار گرفت و بشدت مورد ضرب وشتم و اهانت آنها قرار گرفت.

پاسداربندی به نام قاسم محمدی بدون هیچ دلیلی شروع به فحاشی به آقای بداقی نمود که مورد اعتراض وی قرار گرفت. در این هنگام همراه با افسر پاسدار شیخ و پاسداربند عقوائی بصورت وحشیانه ای بسوی آقای بداقی حمله ور شدند و او را آماج مشت و لگدهای خود که بر سرو صورت و نقاط حساس بدن او فرود می آوردند.آنها همچنین به آقای بداقی و خانواده اش فحش های اخلاقی و بسیار زننده می دادند. پاسدار بند قاسم محمدی در حین ضرب و شتم عربده می کشید و خطاب به آقای بداقی می گفت: تو منافی،تو وطن فروشی ،تو باید محاکمه بشی و تو باید اعدام بشی.

آنها سپس آقای بداقی را با دستبند به میله های کریدور بستند و به ضرب وجرح و توهینهای اخلاقی علیه او ادامه دادند او از ناحیه دندان و سر وصورت دچار صدماتی گردیده است.
وقتی که سایر زندانیان سیاسی از عمل وحشیانه و غیر انسانی آنها مطلع شدند دخالت کردن که از ضرب و شتم واهانت پاسدار بندها جلوگیری کنند آنها هم مورد ضرب و شتم واهانت قرار گرفتند که از جمله آنها آقای دکتر احمد زیادی آبادی بود که مورد ضرب وشتم واهانت پاسداربندها قرار گرفت.

این عمل وحشیانه و غیر انسانی در مقابل چشمان بهت زده سایر زندانیان صورت گرفت.

این حمله جنایتکاران علیه زندانی سیاسی و معلم دلیر بدستور بازجویان وزارت اطلاعات و توسط علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان و کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان و شکری رئیس بند ۶ که بر ضرب و شتم آقای بداقی نظارت داشت به اجرا در آمد.

ارسال دیدگاه