جعفر پناهی راهی بیمارستان شد

جعفر پناهی پس از آزادی از زندان اوین همراه خانواده مستقیما راهی بیمارستان شد

فرهنگسرای پویا
جعفر پناهی پس از آزادی از زندان اوین همراه خانواده مستقیما راهی بیمارستان شد تا تحت نظر پزشک قرار گیرد.
وی پس از یک هفته اعتصاب غذای خشک از شرایط بسیار خوب روحی برخوردار است اما به دلیل بیماری اسپاسم در قفسه سینه، دیسک کمر و مشکلات جسمی ناشی از هشتاد و شش روز زندان راهی بیمارستان شد.

پاریس
۲۵ ماه مه ۲۰۱۰

ارسال دیدگاه