شکنجه وحشیانه دو زندانی بی دفاع و اسیر در بند ۱ زندان گوهردشت

شکنجه ها به حدی شدید بود که از سر وصورت آنها خون جاری شده بود و بدن آنها کبود شده بود و محل شکنجه را آغشته به خون کرده بود.

روز گذشته ۲ زندانی که نسبت به برخوردهای وحشیانه و غیر انسانی حسن آخریان رئیس بند ۱ اعتراض کرده بودند به شکنجه گاهی که اخیرا در این بند راه انداخته است برده شدند و ساعتها مورد شکنجه های وحشیانه قرار گرفتند .سپس آنها را به سلولهای انفرادی بند ۱ معروف به سگدونی منتقل کردند.
روز دوشنبه ۳۰ فروردین ماه دو تن از زندانیان بند ۱ به نامهای حمید خیرخواه و رضا جلیلوند به شکنجه گاهی که حسن آخریان رئیس بند ۱ درست کرده بود منتقل کردند.ابتدا به این ۲ زندانی بی دفاع و اسیر دست بند و پابند زدند سپس حسن آخریان همراه با پاسدار کشیک امینی و پاسداربندها محمد محمدی و گودرزی که هر کدام باتونی در دست داشتند و آخریان با باتون برقی روشن آنها را آماج ضربات خود قرار دادند. ضربات باتون به سر،صورت و سایر جاهای حساس بدن آنها وارد می شد. در اثر ضربات وحشیانه با باتون ۲ عدد از باتون شکسته شد.حسن آخریان بعد مدتی طولانی شکنجه را متوقف می کند و به آنها می گوید که باید به خود و خانواده تان توهین کنید تا ما دیگر به شما نزنیم ولی آنها در طی این مدت نه تنها حاضر به تن دادن به خواسته های او نمی شدند بلکه سعی می کردند که از فریاد زدن پرهیز کنند.
این چهار شکنجه گر سپس با اسپری های گاز اشگ آور و فلفل که باعث سوزش شدید چشم و ایجاد حالت خفگی در آنها می شود به سوی چشمان و مجاری تنفسی آنها می زدند. شکنجه ها به حدی شدید بود که از سر وصورت آنها خون جاری شده بود و بدن آنها کبود شده بود و محل شکنجه را آغشته به خون کرده بود.این دو زندانی بی دفاع و اسیر با تن های خون آلود و کبود بدون هیچگونه درمان به سلولهای انفرادی بند ۱ معروف به سگدونی منتقل کردند.
زندانی حمید خیرخواه از بیماران روانی می باشد و ناراحتی روحی او به حدی حاد است که دارای کارت قرمز است.این زندانی در اعتراض به توهینهای خانوادگی آخریان با او درگیر شد و از خود دفاع می کند.زندانی رضا جلیلوند که یک گشاورز و اهل خرم آباد می باشد. او مدتی در حسنیه ارشاد به کارگری مشغول بوده است که توسط یک آخوند مورد توهین و بدرفتاری قرار می گیرد که منجر به درگیری فیزیکی با آخوند نامبرده می شود و او را به دیه محکوم می کنند ولی به دلیل نداشتن مبلغ دیه به بند ۱ انتقال داده می شود.او تنها بدلیل اعتراض به رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی حسن آخریان مورد چنین شکنجه های وحشیانه قرار گرفت.
از طرفی دیگر زندانی حامد پور حیدر که از نوجوانانی و در سن ۱۴ سالگی مرتکب جرم شده بود و نزدیک به ۵ سال است که در زندان بسر می برد.آقای پور حیدر در بند ۶ زندان گوهردشت کرج زندانی است. در روزهای اخیر توسط کرمانی رئیس حفاظت زندان مورد توهین و اذیت وآزار قرار گرفت و او را تهدید می کند که بهت نشون خواهم داد. شب بعد از این تهدید یکی از زندانیان شرور و خطرناک بنام سامان محمدی که در باندهای مافیایی زندان و در سرکوب زندانیان معترض و پخش مواد مخدر شرکت دارد و بدستور علی محمدی و کرمانی عمل می کنند. آقای پور حیدر را صدا می زند و در کریدور بند و در مقابل چشمان بهت زده سایر زندانیان به چهره او چاقو می کشد و باعث زخمی شدن این زندانی بی دفاع می شود. کرمانی سامان محمدی را تشویق می کند و او را به عنوان وکیل بند یکی از سالنهای بند ۶ منصوب می کند.
همچنین گارد زندان در روزهای اخیر حملات خود را به زندانیان از سر گرفته است .آنها به بند ۶ یورش بردند و ضمن توهین و اذیت و آزار زندانیان آنها را به محوطه بند منتقل کردند و ساعتها زندانیان را در زیر باران نگه داشتند .گارد زندان همچنین ملافه های زندانیان را جمع آوری کرده و با خود بردند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،شکنجه های سیستماتیک و سازمان یافته علیه زندانیان بی دفاع و اسیر را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
۳۱ فروردین ۱۳۸۹ برابر با ۲۰ آپریل ۲۰۱۰ 
http://hrdai.blogspot.com

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.