آماده باش نیروهای انتظامی ونظامی در تهران

براساس گزارش هاى دریافتى بیشتر نیروهای نظامی وانتظامی شاغل در تهران در روز ۱۲ فروردین ماه باید در محل کار خود حاضر باشند
آژانس ایران خبر :
نیروهای نظامی وانتظامی در تهران به حالت آماده باش در آمده اند. با نزدیک شدن به روز ۱۲ فررودین سال روز همه پرسی برای برقراری نظام جمهوری اسلامی نیروهای انتظامی و نظامی در شهر تهران به حالت آماده باش درآمده اند. آماده باش نیروهای نظامی و انتظامی تهران بزرگ برای نخستین بار درسال جدید است. حساسیت نیروها ی امنیتی نسبت به اعتراضات مردمی و احتمال حضور گروهی از مردم به نشان اعتراض نسبت به عملکرد حاکمیت آخوندی موجب شده است تا این نیروها برای مقابله با اعتراض های مردمی در سال ۸۹ از همین روزهای نخست فروردین ماه ۸۹ وارد عمل شوند و با ایجاد محدودیت های امنیتی نظام را در برابر هرگونه اعتراض مردمی بیمه کنند. به هر روی فرخوان نیروهای نظامی وانتظامی برای تبدیل کردن تهران در روز ۱۲ فروردین سال ۸۹ به پادگان نظامی حاکی از ترس نظام از مردم و مواجهه جدی با مردم شده است. به نظر می رسد با رویه ایجاد شده در آغاز سال نو خورشیدی بحران های سیاسی سال قبل به سال جدید نیز انتقال یافته و با امنیتی شدن فضای تهران مردم نیز برای ادامه ی جنبش اعتراضی خود آماده تر میشوند.
براساس گزارش هاى دریافتى بیشتر نیروهای نظامی وانتظامی شاغل در تهران در روز ۱۲ فروردین ماه باید در محل کار خود حاضر باشند. یعنی نیروهای انتظامی و نظامی تعطیلات نوروزی را به گونه ای برنامه ریزی کرده اند که کادر آنها در روز ۱۲ فررودین ماه در محل کار خود حاضر باشند. این در حالی است که شیفت تعطیلی نیروهای نظامی وانتظامی در سال های گذشته به گونه ای بوده است که یک شیفت تعطیلات تا ۱۴ یا ۱۵ فروردین طول می کشید.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.