آ سید علی ، سر جدت این ۱۳ بدر را زودتر حرام کن میخواهیم برنامه ریزی را شروع کنیم

آ سید علی ، سر جدت این ۱۳ بدر را زودتر حرام کن میخواهیم برنامه ریزی را شروع کنیم
همه چیز برای یک روز سبز دیگر آماده است . تنها مانده یک فتوی از جانب رهبر ساندیس خوران عالم در حرام دانستن آنروز و اینکه سیزده بدر مبنای عقلی و شرعی ندارد . همین فتوی به تنهایی میتواند عزم مردم را برای برگزاری باشکوه یک روز ملی تقویت کند تا خدای نکرده کسی خانه نماند و همه بیایند به دامن سبز طبیعت و همینجوری هم نیایند . با نماد سبز و شعار و خلاصه کلی صفا . بدین وسیله از آن بزرگوار درخواست میگردد یکبار دیگر جای دوست و دشمن را نشان دهند تا در زمان باقی مانده بتوانیم برنامه ریزی بهتری داشته باشیم . و من ا… توفیق

—————————————————

http://tanzir-balatarin.blogspot.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.