—————————————————————————————————————————

دوستان، رفقا و همکاران عزیز!

سایت “لج ور” به دلیل مشکالات فنی تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درخواهد آمد.
از تمامی رفقای عزیز که در این چند سال با ما همکاری بی دریغ و صمیمانه داشته اند کمال تشکر را داریم و با امید به رفع هر چه زودتر مشکلات سایت.

پیروز و سربلند باشید

lajvar-2022

بیانیه کارگران هفت تپه به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگر

در روز کارگر فرصت را غنیمت شمرده و از کلیه کارگران و کسانی که از اعتصاب و اعتراضات ما و از نمایندگان ما حمایت کردند و در سخت ترین شرایط کنار ما بودند تشکر ویژه نموده و این پیام را میرسانیم که همراهی شما هیچگاه از نظر ما پنهان نخواهد شد. ما کارگران هفت تپه از اعتراضات برحق مراکز مختلف کارگری و آموزشی و درمانی و خدماتی حمایت می کنیم و خواستار آزادی کارگران و فعالین بازداشت شده و همه زندانیان سیاسی هستیم. …. (دنباله…)

محمد حبیبی (عضو کانون صنفی معلمان): روزت مبارک کارگر زندانی!

با این پیرمرد دوست داشتنی، شاپور احسانی راد، روزهای زیادی کتاب خواندیم و راه رفتیم و گپ زدیم. با این پیرمرد زندگی کردیم و نگاهش کردیم که همیشه درصف اول کار و تلاش است، همیشه آن جلو ایستاده است برای اعتراض. اما نه برای خود که برای منافع جمع. ان هم بی سرو صدا، بی هیچ نیازی به هیاهو ی رسانه. …. (دنباله…)

علی نجاتی: گرامی باد یک مه روز جهانی کارگر

خواست ما در روز اول ماه مه امسال نیز تامین معیشت همگان و تضمین یک زندگی درخور انسانی است، همه مردم باید از امکانات درمانی و آموزشی رایگان برخوردار باشند، زندان و شکنجه باید برچیده شود، تبعیض و نابرابری زنان و خشونت علیه آنان متوقف و ممنوع شود. تمامی ملیت ها مختلف ساکن  ایران و همچنین مهاجرین  باید از حقوق برابر در تمامی شئونات زندگی  برخوردار باشند. …. (دنباله…)

آبیاری صنعت توریسم با خونِ کشاورزان کهمان

سرکوب خونین دیروزِ کشاورزان روستای کَهمان (استانِ لرستان) به دست جمهوری اسلامی، بار دیگر نشان داد که حکومت هیچ قُبحی در استفاده از گلوله علیه مردم بی‌دفاع ندارد؛ خواه معترضِ آب باشند یا نان، بنزین یا کار، آموزش یا آزادی. اما فراتر از آن، جنگِ دیروزِ سنگ و گلوله بین کشاورزان و پلیس در این روستا، حکایتِ مُشت نمونۀ خروار از روستاهایی است که درختان و کشاورزانش به‌خاطر ارادۀ حکومت به سودهای سهل‌الوصولِ «تغییر کاربری زمین» ذبح می‌شوند. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: روز جهانی کارگر خجسته باد!

به مناسب روز جهانی کارگر ۱۴۰۰، ترجمه اشعاری از هنرمندان نامی ترکیه را به مادران داغ‌دیده خیزش‌های ۹۶ و ۹۸، فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش جوانان و دانشجویان، روشنفکران مترقی و مردمی، بازنشستگان، خلق‌های تحت ستم، زندانیان سیاسی و… تقدیم می‌کنم! …. (دنباله…)

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

کانون نویسندگان ایران خواهان به رسمیت شناختن عملی و رسمی حق آزادی بیان و اعتصاب برای همه‌ی گروه‌های اجتماعی و همچنین آزادی بی‌درنگ و بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی از جمله کارگران و فعالان کارگری زندانی است، و ضمن تأکید بر این خواسته‌ها، روز اول ماه مه را به کارگران ایران شادباش می‌گوید. …. (دنباله…)

تقی روزبه: محل واقعی منازعه کجاست؟

تا این جا معلوم می شود که یکی مخالف مذاکره بویژه توسط این تیم است و دیگری عجله دارد که هر چه زودتر به توافق برسد و پایان ریاست جمهوری پر از بحران و تنش را به مصداق شاهنامه آخرش خوش است به پایان برساند. البته به ظاهر کسی مخالف مذاکره نیست و حتی جلیلی هم در گذشته سال ها مشغول مذاکره بود، اما مساله اصلی رویکرد حاکم در این مذاکره است که حاکی از صف آرائی دو موضع کاملا متضاد در ساختار قدرت است. …. (دنباله…)

ویدئو: “وظایف و مطالبات طبقه کارگر” – جلسه سخنرانی به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

سخنران حسین اکبری (فعال جنبش کارگری) …. (دنباله…)

مجموعه نوشته هاى اسماعیل مولودى

مجموعه اى از مقالات، سخنرانی ها، مصاحبه ها و نامه هاى اسماعیل مولودى – مه ۱۹۹۸ تا جون ۲۰ …. (دنباله…)

شباهنگ راد: اوّل ماه مه [روز جهانی کارگر] مظهر اعتراض و یگانگی کارگران

لازم است تا جدا از گرامی‌داشت روز جهانی کارگر، بارِ مسئولیتِ ناکرده‌های خودی را از کارگران طلب نکرد و مهم‌تر این‌که، از فرامینِ غیرمسئولانه‌ای هم‌چون به‌چالش کشاندن عملیِ ارگان‌های سرکوب‌گر نظام جمهوری پرهیز کرد. باید دانست که برافرازی پرچم کارگران تنها و تنها در اثرِ تحرکات عملی سازمانِ کمونیستی با برنامه ممکن‌پذیر است و خلاف آن، فرار از بازگوئی حقیقت و بخصوص تحریف از آرمان و ایدئولوژی مارکسیست – لنینیستی‌ست. …. (دنباله…)

کمیته‌ی فعالین کارگری سوسیالیستی: بردگــان گرفتـار نظـام کــار دستمـزدی! اول مـاه مـه و طبـقـه‌ی کارگـر

رفـقـای کارگـر، سرمایه‌داری ما را درونِ درامِ بزرگ هستی خودبیگانه‌سازی گرفتار کرده که هم بازی‌گر و هم تماشاگر آن هستیم، هرگز به آزادی دست نخواهیم یافت، تا آن‌گاه که به بازشناسی خود درون مناسبات بردگی حاکم پی‌نبرده باشیم.
هر گاه ما به‌طور اجتماعاً طبقاتی، به چنان آگاهی از مبارزه‌ی به‌جای هر کس برای خود، به مبارزه‌ی هر کس برای طبقه برسیم، آن‌گاه ماهیت مبارزه‌ی طبقاتی نیز از مبارزه‌ی درخود، به مبارزه برای خود دگرگون خواهد شد. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: در روز جهانی کارگر به همبستگی و پیوستگی در راه مبارزه‌ طبقاتی تاکید ورزیم!

به هر رو تغییر و جابه‌جایی حکومت‌ها نیز در تجربە به ما آموختە است، مادام کە کارگران و طبقە کارگر از سازمان‌دهی مناسبی برخوردار نباشند، در هیچ حکومتی نمی‌توانند خود‌به‌خود از زندگی در خور و شایستەای بر خوردار شوند. علاوە بر آن، طبقە کارگر برای این‌کە بتواند سازمان‌های خاص خود را تشکیل دهد و از آن‌ها به عنوان وسیلە مبارزاتی‌اش حراست کند، مانند اکثر گروە‌ها و طبقات اجتماعی، نیازمند دموکراسی و آزادی است و آزادی در هیچ نقطەای از جهان بدون مبارزە و تلاش مشترک اکثریت گروه‌های اجتماعی برقرار نشدە است. …. (دنباله…)

“بیراهۀ «صلح» و موقعیت طبقۀ کارگر” / بیانیه سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان به مناسبت اول می روز جهانی کارگران

اول می فرصتی است که طبقۀ کارگر و سایر فرودستان و محرومان با گردهمایی ها و برپایی اعتراضات، نفرت عمیق و فریاد خفته در درون شان نسبت به این همه جنایت و ددمنشی، استثمار و برده‌گی مزدی، و توحّش و لجام گسیخته‌گی هیولای سرمایه و نیروهای اسلام سیاسی را ابراز بدارند و نگذارند که سرنوشت و آیندۀ شان را دیگران و بر خلاف منافع اکثریت عظیمی از مردم جامعه رقم بزنند. ما کارگران باید در یک چنین روزی در صف واحد یک صدا و متحد، سوای تعلقات زبانی، قومی و جنسیتی، از هستی و موقعیت اجتماعی مان به عنوان یک طبقۀ واحد و به عنوان انسان‌های هم‌سرنوشت و هم‌منفعت دفاع نموده و دست رد بزرگی به سینۀ نیروهای ارتجاعی و حامیان شان در کمپ ارتجاع بورژوا-امپریالیستی بزنیم. …. (دنباله…)

زنان آرزم (آورد رهایی زنان و مردان): به مناسبت اول ماه مه (روز کارگر) – از روز جهانی زن تا روز معلم

این سه روز (روز جهانی زن، روز کارگر و روز معلم) که نماد مبارزه‌ی بی امان ِ ستم دیدگان و بی‌چیزشدگان برای زندگی بهتر است، به ما یادآوری می‌کند که اگر همچنان استوار بایستیم، بی‌هراس از سرکوب و بگیر و ببند، سِیلی خواهیم شد که نه فقط قدرت جابه‌جا کردن وزیر و وکیل را خواهیم داشت* که بنیان هر چه ظلم است درهم خواهیم پیچید. …. (دنباله…)

ویلیام آرمسترانگ: ‘چرخش’ در سیاست خارجی ترکیه؛ حرکت روی ریسمان باریک

رجب طیب اردوغان گفته ترکیه با کشورهایی که به منافع ملی‌‌‌اش احترام بگذارند، “هیچ مشکل غیرقابل حلی ندارد. “رییس‌جمهوری ترکیه همچنین گفت: “ما به دنبال افزایش دوستی‌ها و کاهش دشمنی‌ها در دوره پیش‌رو هستیم.” اما این لحن ملایم رئیس‌جمهوری ترکیه با پوشش‌ رسانه‌های حامی دولت و بیانیه‌های رسمی سرشار از اشارات ملی‌گرایانه، تاریخی و مذهبی این کشور در سال‌های اخیر تناقض دارد. …. (دنباله…)

پرونده متهمان سب النبی و توهین به مقدسات در اراک؛ ۱۱ متهم، ۲ محکوم به اعدام و شناسایی ۶ تن

علاوه بر ۲ محکوم به اعدام پیشین پرونده موسوم به “سب النبی” در اراک، هویت چهار تن دیگر از ۱۱ شهروند بازداشت شده در این پرونده احراز شد. این چهار شهروند در خردادماه سال ۹۹ در شهرهای مختلف و در ارتباط با یک گروه تلگرامی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار از زندان اراک آزاد شدند. هرانا پیشتر از صدور حکم اعدام توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان مرکزی برای دو تن از هم پرونده‌های این شهروندان به نام‌های سید صدرالله فاضلی زارع و  یوسف مهراد خبر داده بود. این حکم روز پنجشنبه ۲ اردیبهشت ماه در زندان اراک به آنان ابلاغ شد. …. (دنباله…)

یک قایق انفجاری هدایت‌پذیر بندر ینبع عربستان را هدف قرار داد

عربستان سعودی اعلام کرد یک قایق هدایت‌پذیر پر از مواد منفجره بندر ینبع واقع در سواحل غربی این کشور در دریای سرخ را هدف قرار داده است. شاهدان گفته‌اند که در پی انفجار این قایق بدون سرنشین، آسمان ساحل از دود پوشیده شد. …. (دنباله…)

بیانیه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد به مناسبت اول می روز جهانی کارگر

ما کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران (اهواز) با این چشم انداز علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم و برای سقف مطالبات کارگری اعم از مسکن و رفاه همگانی، بیمه بیکاری و درمانی مکفی، اعتراضات و اجتماعات آزاد، آموزش رایگان و امنیت شغلی هم پیمان می‌شویم و در کوره‌های ذوب آهن بر مشت‌های فولادین خود حک می‌کنیم تا در مسیر لغو استثمار انسان از انسان دست از سازماندهی و مبارزه طبقاتی بر نداریم. …. (دنباله…)

روز کارگر ۱۴۰۰ گسترش مبارزۀ طبقاتی کارگران علیه نظام سرمایه داری در ایران

در شرایط امروز، گسترش مبارزه طبقاتی کارگران در ایران در آستانه روز کارگر۱۴۰۰  در گرو پیوند هر چه بیشتر جنبش های اجتماعی ضد سرمایه داری است. …. (دنباله…)

بیانیه نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور به مناسبت امروز اول ماه مه

امسال کارگران و زحمتکشان ایران در حالیکه با یکی از سیاه ترین سالها از نظر معیشتی و مقابله با ویروس کرونا روبرواند را باید  به سال همبستگی و اتحاد سراسری با پرچم ” تامین معیشت همگانی، بهداشت و آموزش رایگان برای همگان”، بر علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنند. …. (دنباله…)

پسماندها و زباله‌های تولیدی اتحادیه اروپا به کدام کشورها صادر می‌شود؟

اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) اعلام کرد که حجم صادرات زباله ۲۷ کشور عضو این اتحادیه با افزایش ۷۵ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۰۴ به حدود ۳۲.۷ میلیون تُن در سال ۲۰۲۰ رسیده است. …. (دنباله…)

تبادل آتش راکت و توپخانه در نوار غزه همزمان با تشدید خشونت‌ در بیت‌المقدس

نوار غزه و شهرهای یهودی‌نشین واقع در خاک اسرائیل جمعه شب و بامداد شنبه بار دیگر شاهد تبادل آتش راکت و توپخانه میان گروه‌های فلسطینی و نظامیان اسرائیل بود. …. (دنباله…)

اسرائیل ماهیگیری در سواحل غزه را برای فلسطینی‌ها ممنوع کرد

اسرائیل ماهیگیری در سواحل غزه را برای فلسطینی‌ها ممنوع کرد
ماهیگیران در بندرگاه اصلی نوار غزه
ارسال
نسخه چاپی
اسرائیل روز دوشنبه ششم اردیبهشت اعلام کرد که به دلیل تداوم شلیک راکت از نوار غزه به خاک این کشور، محدوده ماهی‌گیری در آب‌های ساحلی غزه را مسدود می‌کند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که شب گذشته پنج راکت از نوار غزه به خاک این کشور شلیک شده و دو مورد از آن‌ها توسط پدافند هوایی ردگیری و منهدم شده است.
نهاد مسئول مناسبات با فلسطینان در ارتش اسرائیل گفت: «محدوده‌های ماهی‌گیری تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد شد. دلیل این اقدام تداوم شلیک راکت از نوار غزه به سوی خاک اسرائیل در طول شب گذشته است».
در بیانیه این نهاد از مسئولان این حملات نام برده نشده ولی یادآوری می‌کند گروه حماس که نوار غزه را در کنترل دارد مسئول تمامی حملات به خاک اسرائیل می‌داند.
رئیس اتحادیه ماهی‌گیران نوار غزه صبح دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: «اقدام اسرائیل مجازات جمعی ۵۰ هزار نفری است که از ماهی‌گیری در نوار غزه گذران زندگی می‌کنند».
گروه حماس نیز این اقدام اسرائیل را «نقض آشکار» حقوق ماهی‌گیران و «تداوم تعرض» علیه ساکنان نوار غزه توصیف کرد.
سخنگوی این گروه در بیانیه‌ای افزود: «ما اعمال فشار و اقدامات محدودکننده در مورد فلسطینیان را نمی‌پذیریم و اسرائیل هزینه این رفتار تجاوزگرانه را خواهد پرداخت».
جمعه شب و شنبه شب نیز شماری موشک از نوار غزه به سوی خاک اسرائیل شلیک شد و به تلافی این حملات جنگنده‌های اسرائیلی نقاطی در نوار غزه را بمباران کردند.
افزایش درگیری میان فلسطینیان و اسرائیل
EMBED SHARE
افزایش درگیری میان فلسطینیان و اسرائیل
EMBED SHARE
The code has been copied to your clipboard.
<iframe src=”https://www.radiofarda.com/embed/player/0/31221138.html?type=video” frameborder=”0″ scrolling=”no” width=”640″ height=”360″ allowfullscreen></iframe>
width
640
px height
360
px
ارسال به فیس‌بوک
ارسال به توئیتر
The URL has been copied to your clipboard
https://www.radiofarda.com/a/israel-shuts-gaza-fishing-zone-after-third-night-of-rockets/31221138.html
No media source currently available
0:000:03:43
0:00
برپایه توافق صلح اسلو ماهی‌گیران ساکن نوار غزه می‌توانند در محدوده‌ای به فاصله ۲۰ مایل دریایی (حدود ۳۷ کیلومتر) از ساحل ماهی‌گیری کنند. ولی از زمان امضای آن توافق تاکنون دولت اسرائیل متناسب با شدت تنش در مناسبات با حماس این محدوده را کوچکتر کرده است.
در پی توافقی بین اسرائیل و حماس در ماه سپتامبر، محدوده ماهی‌گیری به فاصله ۱۵ مایل دریایی (حدود ۲۷ کیلومتر) از ساحل تعیین شد.
همزمان، تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار است در مورد احتمال به تأخیر انداختن انتخابات ماه آینده تصمیم‌گیری کند. دلیل آن احتمال ممنوع شدن رای‌گیری در بخش شرقی بیت‌المقدس/اورشلیم از سوی دولت اسرائیل به دلیل حوادث خشونت‌آمیز و افزایش تنش در روزهای اخیر است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، محمد اشتیه، نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در جلسه روز دوشنبه کابینه گفت دولت روز پنج‌شنبه و در جلسه ملاقات رهبران تمامی جناح‌های فلسطینی در این مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد.
اسرائیل تاکنون تصمیم نهایی خود در مورد اجازه دادن به ساکنان شرق اورشلیم/بیت‌المقدس برای شرکت در رای‌گیری را اعلام نکرده‌ است.
طبق توافق صلح اسلو حدود شش هزار فلسطینی ساکن شرق اورشلیم حق دارند از طریق اداره پست اسرائیل آرا خود را ارسال کنند ولی استفاده از این روش مشروط به اجازه دولت اسرائیل است.
به گفته کمیسیون انتخابات فلسطینیان، شرکت حدود ۱۵۰ هزار فلسطینی دیگر ساکن سایر بخش‌های شهر بیت‌المقدس/اورشلیم در رای‌گیری‌ها به اجازه دولت اسرائیل مشروط نیست.
آرای شش هزار فلسطینی ساکن بخش شرقی اورشلیم در رای‌گیری‌ها در انتخابات فلسطینیان که حدود ۲.۵ میلیون رای‌دهنده دارد سرنوشت‌ساز نخواهد بود ولی شرکت آن‌ها در انتخابات اهمیت نمادین فراوانی دارد.
بسیاری از فلسطینیان معتقدند که برگزاری انتخابات بدون مشارکت آن‌ها به رسمیت شناختن ادعای مالکیت اسرائیل بر بیت‌المقدس/اورشلیم خواهد بود.

اسرائیل روز دوشنبه ششم اردیبهشت اعلام کرد که به دلیل تداوم شلیک راکت از نوار غزه به خاک این کشور، محدوده ماهی‌گیری در آب‌های ساحلی غزه را مسدود می‌کند. …. (دنباله…)

شیوع کرونا و درخواست از روحانی برای بستن مرزهای سه‌گانه ایران

شیوع کرونا و درخواست از روحانی برای بستن مرزهای سه‌گانه ایران
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به خطر شیوع سویه جهش‌یافته هندی ویروس کرونا به دولت روحانی هشدار داد. او این نوع جهش‌یافته ویروس کرونا را بسیار خطرناک دانست و خواستار بستن مرزهای سه‌گانه ایران شد.
موارد ثبت شده ابتلا به ویروس کرونا در ایران در حال افزایش است. مسئولان جمهوری اسلامی از ۵۰۰ فوتی کرونایی طی یک روز خبر داده‌اند. اکنون، احتمال گسترش سویه‌ جهش‌یافته ویروس کرونا از هند به ایران موجب نگرانی برخی از مسئولان شده است.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با نگرانی‌های برخاسته از شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران نامه‌ای به حسن روحانی نوشته است.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از روحانی خواست تا برای مقابله با شیوع بیشتر ویروس کرونا و به‌ویژه نوع جهش‌یافته هندی آن، “فورا” اقدام کند.
شهریاری در این نامه از روحانی خواست، بدون درنگ مرزهای سه‌گانه ایران را مسدود کرده و یا مرزها را به گونه‌ای کنترل کند “تا از طریق مسافر یا بار، این انتقال مرگبار صورت نگیرد”.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شیوع گسترده ویروس کرونا را “خطری قطعی” برای زندگی و امنیت سلامت و چرخه معیشت مردم ایران دانست و گفت که ابراز تاسف پس از وقوع چنین احتمالی “سودی در بر نخواهد داشت”.
شهریاری از حسن روحانی در عین حال خواست که اقدامات دولت در زمینه مقابله با شیوع ویروس کرونا “با قید فوریت” به اطلاع کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برسد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به خطر شیوع سویه جهش‌یافته هندی ویروس کرونا به دولت روحانی هشدار داد. او این نوع جهش‌یافته ویروس کرونا را بسیار خطرناک دانست و خواستار بستن مرزهای سه‌گانه ایران شد. …. (دنباله…)

افشای ظریف بهانه است، سرکوب ما نشانه‌ست

نگاهی به جنجال‌ها پیرامون فایل صوتی محمدجواد ظریف …. (دنباله…)

اخراج بیش از صد نیروی خدماتی، اداری و پشیبانی شهرداری کوت عبدالله

(دنباله…)

شمارۀ هفدهم «اعتراض» (تریبون “نه” به وضعیت موجود) به پیشواز اول ماه می

اول ماه می، روز اعتراض انسانی علیه یک زندگی غیر انسانی است! اول ماه می، روز همبستگی کُل طبقه ی کارگر در برابر کُل بورژوازی و «روز اعتراض انسانی علیه یک زندگی غیر انسانی است.» کلیه ی خواست ها و مطالبات در همه ی اکسیونها، محافل و جشن ها در این روز، نباید از محور لغو کارمزدی و براندازی مالکیت خصوصی به دور باشد …. (دنباله…)

محمود طوقی: نقد آراء محمدرضا نیکفر در ایدئولوژی ایرانی (بخش دوم)

نیکفر از موقعیت های نابرابر می گوید. این موقعیت های نابرابر ریشه در کجا دارد، در اقتصاد یا سیاست و یا اندیشه. و ربطی به ژن ایرانی یا آسیایی آن ندارد. اما این نابرابری یک واقعیتی عینی ست. و بر می گردد به ساخت و ذهن مردمانی که در این منطقه زندگی می کنند. ساختی پیشاسرمایه داری و عقب افتاده و ذهنی درگیرودار هزار تابو و خرافه. اما برای خروج از این نابرابری باید نخست در ذهن به یک رنسانس برسیم، یک نوزایی فکری و ببینیم که چگونه غلبه کنیم بر این ساخت عقب افتاده. نیندیشیدن همانطور که نیکفر بدرستی می گوید سرنوشت مقدری نیست. بحث امتناع فکری برای کسی ست که نخواهد و نداند در چه چاهی گرفتاراست. شکی نیست که راه برون رفت برای تمامی ملت ها دیر یا زود گشوده خواهد شد بشرط ها و شروط ها. …. (دنباله…)

بیانیه مشترک تشکل های کارگری, معلمان, بازنشستگان و زنان به مناسبت روز جهانی کارگر

بیانیه مشترک پانزده تشکل شامل: سندیکاها و دیگر تشکلات مستقل کارگری، کانون‌های صنفی معلمان، تشکلات مستقل بازنشستگان و تشکلات مدافع حقوق زنان به مناسبت اول ماه مه (یازده اردیبهشت)، روز جهانی کارگر …. (دنباله…)

اسماعیل مولودی: به پیشواز اول می! ضامن پیروزی مبارزه طبقاتی کارگران، ایجاد تشکل و اتحاد است!

پیام مانیفست کمونیست (کارگران جهان متحد شوید) عصاره آن پیام اول می به همه کارگران جهان و ایران است که بدون اتحاد و همبستگی طبقاتی نمیتوان توازن قوای مبارزه را به نفع طبقه کارگر به پایان رساند. …. (دنباله…)

«جنبش کارگری و مطالبه واکسیناسیون رایگان و فوری»، گفت‌وگو با حسین اکبری، فعال کارگری

گفت‌وگو با حسین اکبری، فعال کارگری در تهران. او کرونا را یار دوازدهم برای پیشبرد سیاست‌های سرکوبگرانه و نئولیبرالی می‌داند و می‌گوید: آنچه اکنون و آینده ما را به گروگان گرفته کرونا است. واکسیناسیون فوری، رایگان و همگانی باید به مطالبه اصلی کارگران و روشنفکران تبدیل شود. …. (دنباله…)

تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهران رئوف

مهران رئوف در تاریخ بیست و پنج مهرماه نود و نه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده و هم اکنون در یکی از سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند و دو الف زندان اوین به سر می‌برد. …. (دنباله…)

دیوان عالى ترکیه بهروز عرب زاده شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان را به ترک خاک محکوم کرد

دیوان عالى ترکیه با صدور حکمى بهروز عرب زاده، شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید را به «ترک خاک» محکوم کرد. بدین ترتیب او باید در طی مدت کوتاهی که از طرف اداره مهاجرت ترکیه تعیین می‌شود، این کشور را ترک کند. …. (دنباله…)

آغاز عملیات زمینی ترکیه در شمال عراق

نیروی زمینی ترکیه عملیاتی را در شمال عراق تحت عنوان پنجره ببر آغاز کرد. …. (دنباله…)

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: گرامی باد روز رزم جهانی طبقه کارگر

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، پیشاپیش فرا رسیدن روز جهانی کارگر را به کارگران نیشکر هفت تپه وتمامی کارگران جهان، شاد باش میگویید. …. (دنباله…)

زخمی شدن ۵ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی مریوان

روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰،  نیروهای مرزبانی با رگبار آتش مستقیم، باعث زخمی شدن ۵ کولبر زحمتکش این منطقه شدند. …. (دنباله…)

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران در اراک

تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی از قبیل “اسماعیل گرامی آزاد باید گردد” خواهان آزادی اسماعیل گرامی، فعال کارگری محبوس در زندان تهران بزرگ شدند …. (دنباله…)

گزارشی از تجمع بازنشسگان کرج

ساعت۱۰ و نیم در مقابل اداره کل تامین اجتماعی کرج تجمع کردیم و نیروهای امنیتی از هفته قبل به مراتب خیلی بیشتر بودند و فیلمبردارهای نیروی انتظامی همه در حال فیلمبرداری بودند. …. (دنباله…)

کشتار ارامنه؛ خشم ترکیه و آذربایجان از به رسمیت‌شناختن «نسل‌کشی» ارامنه توسط جو بایدن؛ ارمنستان استقبال کرد

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، نیز در واکنش به این اظهارات، یادآور شد: کلمات نمی‌توانند تاریخ را تغییر داده یا بازنویسی کنند. این مقام ارشد سیاست خارجی ترکیه افزود: فرصت‌طلبی سیاسی بزرگترین خیانت به صلح و عدالت است. دولت ترکیه خواستار اصلاح این «اشتباه فاحش» از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده شده است. …. (دنباله…)

سفر محمد جواد ظریف به قطر و عراق: به دنبال میانجی؟

نزدیک به یک هفته بعد از آن که دیدار محرمانۀ فرستادگان جمهوری اسلامی با نمایندگان عربستان در بغداد فاش شد، محمد جواد ظریف عازم قطر و عراق شده است. وزارت امور خارجه دلایل دقیق این سفر را توضیح نداده، اما یک نمایندۀ عراقی تأکید کرده که این سفر “هیچ ارتباطی با هیچ وساطتی از سوی بغداد ندارد”. …. (دنباله…)

نامه اعتراضی خانواده‌های اعدامیان دهه شصت به مقامات جمهوری اسلامی

خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه ۶۰ و کشتار جمعی تابستان ۶۷ در نامه‌ای به مقامات مسئول، به از بین‌بردن گورهای جمعی در خاوران اعتراض کردند. پیش‌تر فرزندان اعدام‌شدگان بیانیه‌ای اعتراضی صادر کرده بودند. …. (دنباله…)

​​​​​​​تجمع اعتراضی بازنشستگان و پرستاران ایران در چند شهر

بازنشستگان در تجمعات هفتگی و سراسری خود در چندین شهر ایران ، خواهان انطباق دستمزدها با هزینه‌ها شدند. پرستاران نیز با تجمع در مقابل ساختمان قوه قضاییه خواستار اجرای قانون تعرفه‌گذاری شدند. …. (دنباله…)

بیانیه هزار نفر علیه ​​​​​​”پولی‌سازی واکسیناسیون کرونا” در ایران

بیانیه‌ای که به امضای یک هزار نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی رسیده خواستار توقف پولی‌سازی و تسریع واکسیناسیون رایگان کرونا شده است. اظهارات اخیر برخی از مقامات به نگرانی‌ها دامن زده است. …. (دنباله…)

وُسع مردم فقط به پای مرغ می‌رسد، ماهی و میگو پیشکش! / یک کارگر: بچه شمالم اما ماه‌هاست «ماهی» ندیده‌ام

متاسفانه در روزهایی به سر می‌بریم که تورم و افزایش قیمت‌ها، مهارگسیخته و سرکش به پیش می‌تازد؛ کافیست بخشی از داده‌های تورمی اخیر را مرور کنیم تا واقعیت تلخِ «ناتوانی معیشتیِ کارگری که فقط ۴ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد» خود را به خوبی نشان دهد. …. (دنباله…)

مستمری از کارافتادگان کارگری از پول توجیبی فرزندان آقازاده‌ها کمتر است

کشوری‌ها با همسان‌سازی حداقل ۶ میلیون تومان می‌گیرند …. (دنباله…)

فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٨,٣ درصد رسید

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۴٠,٨ درصد برای دهک دهم تا ۴۵.٨ درصد برای دهک دوم است. …. (دنباله…)

پنجمین تجمع اعتراضی معلمین جوان در محل مجلس شورای اسلامی

(دنباله…)

وزیر بهداشت ایران در نامه‌ای به وزیر بهداشت هند: حاضریم تجربه و دانش خود در «عبور از موج سهمگین کرونا» را در اختیار شما قرار دهیم

سعید نمکی در نامه‌ای به همتای هندی خود نوشت: دولت و ملت ایران آماده اند تا در این روزهای سخت و در اوج گرفتاری شهروندان عزیز کشور هندوستان با اپیدمی COVID-۱۹ از هر کمک فنی، کارشناسی و تجهیزاتی دریغ نکند. …. (دنباله…)

مصطفی تاج‌زاده به صورت رسمی اعلام کرد نامزد انتخابات ریاست‌ جمهوری می‌شود

مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی با صدور بیانیه‌ای به صورت رسمی اعلام کرد برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نامزد خواهد شد. …. (دنباله…)

نیلوفر حامدی: همه اعتراضات مردمی در فروردین ۱۴۰۰

تنها یک ماه از آغاز سال ۱۴۰۰ زمان گذشته است اما کمتر روزی بوده که تجمعات مردمی برای اعتراض به تصمیمات و رویدادهای مختلف از سوی مسئولان کشور، راه به اخبار نیابد. از مالباختگان بورس که یک روز مقابل مجلس و روز دیگر مقابل تالار بورس دست به تجمع زدند، تا بازنشستگان کشوری، کارگران، معلمان و وکلا که هر کدام به نحوی از وضعیت معاش خود گله دارند. این گزارش، نگاهی دارد به این اعتراضات، زمان برگزاری و تعدادشان، آن هم در شرایطی که فقط یک ماه از آغاز سال جدید گذشته و تمرکز رسانه‌های جریان اصلی بر انتخابات ریاست جمهوری پیش رو معطوف شده است، اما مردم در فریادهای خود مدام از این می‌گویند که «رای نخواهند داد.» …. (دنباله…)

نفتکش ایرانی در سواحل سوریه هدف حمله پهپادی قرار گرفت

وزارت نفت سوریه روز شنبه ۴ اردیبهشت از آتش‌سوزی در یک نفتکش در سواحل این کشور خبر داد و عامل این رخداد را «حمله پهپادی» دانست. …. (دنباله…)

۳ میلیون تن فولاد گم شد!

عضو عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از سرنوشت نامعلوم ۳ میلیون تن فولاد در زنجیره تولید و صادرات خبر داد و گفت این رقم معادل حدود ۱۰ درصد فولاد کشور است. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: جراحی ۱۵۰ کتاب تاریخی توسط «فرهاد حکیم‌زاده»!

فرهاد حکیم‌زاده در لندن محاکمه شد. جرم او جراحی کردن ١۵٠ کتاب تاریخی است موضوع کتاب‌ها سفرنامه‌های اروپایی‌ها به ایران و حکومت‌های ترکی و مغولی است. فرهاد حکیم‌زاده، نویسنده، تاجر، مدیر انتشارات و رییس سابق بنیاد میراث ایران که در لندن زندگی می‌کند، با استفاده از تیغ جراحی صفحات کتاب‌های تاریخی و ارزشمندی را جدا کرده است که برخی از آن‌ها متعلق به قرن شانزدهم بودند. …. (دنباله…)

فرزانه راجی: نام عزیزان ما را از صفحات تاریخ حذف نکنید!

این گونه دست اندازی‌ها و محو کردن آثار جنایات پیشین تازگی ندارد، گاه به بهانه «ساماندهی» و گاه به بهانه «کمبود جا». نوشته زیر را شهریور ماه سال ١٣٨۴ نوشتم و پخش کردم، امروز هنوز همانجایم و این بار در اوضاع نابسامان مملکت که همواره برایشان «نعمت» محسوب می‌شود، وقیحانه تر کمر به نابودی نام و نشان عزیزان ما بسته‌اند. …. (دنباله…)

بیانیه جمعی از فرزندان اعدام‌شدگان دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ در اعتراض به تلاش حکومت برای زدودن «بقایای جنایت» در خاوران

در طی چند روز گذشته چندین قبر جدید در محل گورهای دسته‌جمعی خاوران حفر شده‌اند. این اولین بار نیست که حکومت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند بقایای جنایاتش در سال های دهه ۶۰ و قتل‌عام تابستان ۱۳۶۷ را بپوشاند و به فراموشی تاریخ بسپارد. …. (دنباله…)

تجمع کارگران کارگران راه آهن شمال مازنداران در اعتراض به اجرا نشدن طرح تجمیع

تجمع کارگران کارگران راه آهن شمال مازنداران در اعتراض به پرداخت نامنظم حقوق و اجرا نشدن طرح تجمیع …. (دنباله…)

صد و یک وکیل دادگستری خواستار آزادی وکلای زندانی و تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی شدند

۱۰۱ وکیل دادگستری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواهان آزادی چندین فعال سیاسی و مدنی و همچنین وکیل زندانی شدند. …. (دنباله…)

بایدن کشتار ارامنه در زمان امپراتوری عثمانی را بعنوان «نسل کشی» به رسمیت شناخت

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه ۴ اردیبهشت (۲۴ آوریل) همزمان با یکصد و ششمین سالگرد بزرگداشت قربانیان تبعید و کشتار ارامنه در امپراطوری عثمانی، از این واقعه به عنوان «نسل‌کشی» یاد کرد. …. (دنباله…)

حرکت خودرویی کشاورزان اصفهان در اعتراض به عدم تحقق حقآبه‌های خود، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

سال‌هاست که کشاورزان چشم امید خود را از دولت‌ها بریده‌اند و تا جایی که توانسته‌اند خود به مقابله با این بحران و مدیریت برداشت‌های آب رفته‌اند. اما در این میان آنچه که از سوی نهادهای ذی‌ربط چوبی لای چرخ این اراده بوده است دامن زدن به تضادهای قومی و منطقه‌ای بوده است. …. (دنباله…)

مهران زنگنه: معامله‌ی ایران و چین و ناروائی رژیم جمهوری اسلامی

«قرار همکاری» ایران-چین طی سفر شی به ایران ۲۰۱۶ پیشنهاد شد۱۶ ، ولی در آن زمان تازه برجام امضا شده بود، و با توجه به تناسب قوا در سطح حاکمیت ایران، و تمایلات روحانی و کابینه‌ی او در آن زمان، بیشتر خواست «همکاری» با اروپا و بستن قراردادهائی مثل توتال  یا «رشوه به غرب» غالب بود و به آن توجه چندانی نشد. در سال ۲۰۱۹ پس از تحریم‌های ترامپ و همکاری ضمنی اروپا با آمریکا، ظریف، که «دیپلمات»‌های ایرانی دست اندر کار قرارداد ترکمن‌چای را نیز تحسین می‌کند، در جلد یکی از همان دیپلمات‌های مورد تحسینش، با تائید خامنه‌ای به چین سفر کرد و مقدمات موافقتنامه‌ی امروزی را فراهم آورد که مورد تائید هر دو جریان حاکم بر ایران است. …. (دنباله…)

سخنرانی بهرام رحمانی: کابوس‌های رجب اردوغان رئیس جمهور ترکیه

ویدیو سخنرانی بهرام رحمانی – ۱۹ آپریل ۲۰۲۱- کابوس‌های رجب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در «کانون دوستداران فرهنگ ایران – آمریکا» …. (دنباله…)

در پی بسته شدن مرز سراوان؛ گرفتاری سوختبران آن سوی مرز در کنار نبود آب و غذا

در پی بسته شدن مرز سراوان بر روی سوختبران، قریب به دو هفته است که تعداد زیادی از سوخت‌بران ایرانی‌ آن‌سوی مرز بدون آب و غذا مانده‌اند و امکان ورود به کشور را ندارند …. (دنباله…)

گاردین: ایران دادگاه‌های دو زندانی دوتابعیتی را پیش از دور بعدی مذاکرات هسته‌ای برگزار می‌کند

قرار است جلسه محاکمه ناهید تقوی زندانی ایرانی-آلمانی و مهران رئوف زندانی ایرانی-بریتانیایی روز چهارشنبه آینده برگزار شود. …. (دنباله…)

تلاش تازه‌ی جمهوری اسلامی برای حذف مدارک اعدام و کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی ۶۰

جمهوری اسلامی سال‌هاست می‌کوشد به روش‌های مختلف مدارک این جنایت بزرگ علیه بشریت را از بین ببرد. …. (دنباله…)

ایران تعداد سانتریفیوژهای غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم را کاهش داد

ایران پنجشنبه شب ضمن تایید کاهش سانتریفیوژهای مورد استفاده برای غنی‌سازی اورانیورم با خلوص ۶۰ درصد این اقدام را بخشی از یک طرح از پیش برنامه‌ریزی شده توصیف کرد. …. (دنباله…)

۳۳ اثر باستانی به دست آمده از قاچاقچیان در نیویورک در راه کابل است

مجموعه‌ای از ۳۳ اثر باستانی مصادره شده از یک فروشنده آثار هنری مستقر در نیویورک که به گفته مقامات یکی از پرکارترین قاچاقچیان آثار باستانی در جهان است، این هفته از سوی ایالات متحده آمریکا به دولت افغانستان تحویل داده شد. …. (دنباله…)

ادامه درگیری‌ها میان نیروهای کرد و نیروهای دولتی در قامشلی سوریه

برخی منابع خبری از ادامه درگیری‌ها در شهر قامشلی در شمال شرقی سوریه خبر دادند. در این درگیری‌ها که میان نیروهای امنیتی کرد و نیروهای متحد دولت رخ داده است، چندین نفر در داخل شهر قامشلی کشته و زخمی شده‌اند. …. (دنباله…)

کارگران روزمزد، بی‌دفاع در برابر کرونا

۳۴ میلیون ایرانی فاقد درآمد ثابت و بیمه هستند. …. (دنباله…)

بیش از یک سال پس از آغاز بحران کرونا، میلیون ها تن از مردم آمریکا بیکارند

(دنباله…)

سمیه کارگر کماکان در زندان به سر ‌می‌برد

سمیه کارگر، فارغ‌التحصیل رشته‌ی فلسفه‌ از دانشگاه تبریز، به خاطر عدم توان تامین وثیقه در زندان به سر ‌می‌برد. …. (دنباله…)

کودتای ارزی تاریخی دولت و بانک مرکزی (۹۹-۱۳۹۶)

کودتای ارزی ۹۹-۱۳۹۶ از نظر عمق، شدت و مدت در تاریخ ایران بی سابقه است. …. (دنباله…)

نهادهای حقوق بشری: دو نفر در اراک به اتهام توهین به پیغمبر به اعدام محکوم شدند

شعبه اول دادگاه کیفری یک شهر اراک دو نفر را به اتهام “سب نبی” به اعدام محکوم کرده است. حکم اعدام این دو نفر روز گذشته در زندان به آنان ابلاغ شد. …. (دنباله…)

از مینیاپولیس تا شیکاگو و اکنون اوهایو … و اینکه فردا در کدام شهر این قتل عمد مجدداً انجام خواهد گرفت و نفر بعدی کیست!؟

گروه کمونیست‌های انقلابی سنتز نوین کمونیسم در ایران: تنها راه‌حل برای پایان دادن به وحشیگری پلیس، کشتار سیاه‌پوستان و مردم لاتین توسط پلیس، انقلاب توسط میلیون‌ها نفر از افراد ستم‌کش و استثمارشونده در قعر جامعه که هیچ آینده ای برای زندگی شان متصور نیستند و هیچ رابطه و علاقه اصلی و هیچ پیوندی بین آن‌ها با این سیستم قاتل وجود ندارد، است. …. (دنباله…)

درخواست بنیاد راکفلر از صندوق بین‌المللی پول برای ایفای نقش تعیین‌کننده در مبارزه با «همه‌گیری»

در ماه مارس، توافق اولیه مبنی بر راه‌اندازی ماشین چاپ صندوق بین‌المللی پول که به نظر می‌رسد گرد گرفته، حاصل شد. سخن از انتشار واحد پولی ارز غیرنقدی (حق ویژۀ برداشت) در میان است و آن، ارز خاصی است که فقط بصورت غیرنقدی موجود است و دامنۀ کاربردی بسیار محدودی دارد. از آن فقط کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول می‌توانند برای وام متقابل استفاده کنند. …. (دنباله…)

دو فعال دانشجویی مجموعا به ۷۲ ضربه شلاق محکوم شدند

میلاد ناظری و سید شبیر حسینی به تحمل ۳۶ ضربه شلاق از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شاهرود محکوم شدند …. (دنباله…)

صدای کارزار: گفتگو با بهرام رحمانی در خصوص شرایط اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران و وضعیت آزادی بیان

گفتگوی سیروان قادری با بهرام رحمانی پیرامون اعضای زندانی کانون نویسندگان،وضعیت بکتاش آبتین و موضوع آزادی بیان …. (دنباله…)

کاهش آبشارهای غنی‌سازی ۶۰ درصد نطنز؛ تصمیم فنی است، گمانه‌زنی نکنید

یک هفته پس از آغاز تولید اورانیوم ۶۰ درصد در نطنز، خبرگزاری رویترز به نقل از یک گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید که ایران تعداد سانتریفیوژهای غنی سازی اورانیوم تا خلوص ۶۰ درصد را از دو مجموعه آبشار به یک مجموعه کاهش داده است. …. (دنباله…)

بر گورهای جمعی کشتار ۶۷ ده قبر جدید کنده‌اند

در خاوران، که یکی از گورهای جمعی محل دفن زندانیان سیاسی اعدام‌شده در کشتار ۱۳۶۷ است، ۱۰ قبر جدید کنده شده است. …. (دنباله…)

گزارش عراق از حمله راکتی به محدوده فرودگاه بغداد و نزدیک محل استقرار نیروهای آمریکایی خبر داد

دست‌کم سه راکت شامگاه پنجشنبه ۲اردیبهشت به محدوده فرودگاه بین‌المللی بغداد، و منطقه‌یی که نیروهای نظامی آمریکا در آن ساکن هستند، اصابت کرده است. …. (دنباله…)

حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد

منابع خبری بامداد جمعه گزارش دادند، تعدادی راکت کاتیوشا به پایگاه نیروهای آمریکایی که در مجاورت فرودگاه بین المللی بغداد قرار دارد، اصابت کرده است. …. (دنباله…)

نامه محمد شریفی‌مقدم از زندان خطاب به ناشران: برایمان کتاب بفرستید

«محمد شریفی‌مقدم»، فعال دانشجویی و از دراویش گنابادی که در زندان «تهران بزرگ» یا همان «فشافویه» زندانی است، طی نامه‌ای از ناشران و مترجمان خواسته است که برای زندانیان کتاب ارسال کنند. …. (دنباله…)

نگرانی از تلاش حکومت برای از بین بردن نماد خاوران، گورستان گروهی از زندانیان سیاسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷

سایت «بیداران» و منابعی دیگر خبر داده‌اند که حرکاتی در گورستان خاوران مشاهده می‌شود که ممکن است در راستای تلاش همیشگی حکومت برای از بین بردن این نماد یادآور کشتار بزرگ در تابستان ۱۳۶۷ باشد. …. (دنباله…)

۳۰ میلیون دلار از کل پول‌های بلوکه شده ایران بابت خرید واکسن و اقلام دارویی از کره جنوبی آزاد شده است

رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی چهارشنبه یکم اردیبهشت اعلام کرد که سئول ۳۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران توسط بانک‌های کره جنوبی را برای خرید واکسن کووید -۱۹ آزاد کرده است. …. (دنباله…)

خطر بازگرداندن سه پناهجوی ایرانی در ترکیه به ایران

خطاب به سازمان ملل، عفو بین الملل و اتحادیه اروپا می گوییم، اقدام فوری و عملی برای آزادی و ممانعت از دیپورت ما به ایران، تشکیل کمیته حقیقت یاب مستقل، و اقدامات بازدارنده در خصوص این اقدامات ضد بشری دولت ترکیه را خواستاریم. …. (دنباله…)

اسد می‌خواهد دوره ریاست جمهوری خود را تمدید کند

رئیس پارلمان سوریه اعلام کرد بشار اسد رسماً درخواست نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور را به دیوان عالی قانون اساسی سوریه ارائه داد. …. (دنباله…)

محمود ملاکی دستگیر شد

وی بیش از ۱۳روز است، در بازداشت به سر می برد. …. (دنباله…)

نماینده آمریکا حمایت ایران از حوثی‌های یمن را ‘چشمگیر و مرگبار’ خواند

نماینده ویژه آمریکا در یمن، حمایت جمهوری اسلامی ایران از حوثی‌ها را “چشمگیر و مرگبار” توصیف کرد و خواهان کمک بین‌المللی برای توقف “کمک‌های تسلیحاتی ایران” به این گروه شد. …. (دنباله…)

در سه سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد دلار صرف خرید خانه در خارج شده است

وزیر سابق راه و شهرسازی: در سه سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد دلار صرف خرید خانه در خارج شده است. این به مفهوم خروج سرمایه بسیار سنگین از کشور بوده درحالیکه ورود سرمایه حدود صفر است …. (دنباله…)

واکنش اسرائیل به فرود ‘موشک سرگردان’ سوریه در نزدیکی راکتور هسته‌ای

اسرائیل گفت در واکنش به شلیک این موشک، به چندین سکوی پرتاب در سوریه حمله کرده است. …. (دنباله…)

درگیری سپاه و مخالفان مسلح در مریوان ‘چهار کشته’ بر جای گذاشت

سپاه هویت کشته‌شدگان را اعلام نکرده و آنها را اعضای “یک گروه تروریستی ضد‌انقلاب” معرفی کرده است. …. (دنباله…)

حمله مرگبار ‘طالبان پاکستان’ به هتل سفیر چین در کویته

حمله‌ای مرگبار به یک هتل مجلل در کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، دست کم چهار کشته و ۱۲ زخمی بر جای گذاشته است. …. (دنباله…)

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون مطالبه واکسیناسیون فوری و سراسری

جامعه ایران خسته و منزجر از تمامی بیحقوقی‌های تحمیلی، فقر و فلاکت گسترده و سرکوب هر نوع صدای حق‌خواهی و مطالبه‌گری است و دیگر تداوم این مشکلات و بازی دادن جان انسان‌ها در مواجهه با بیماری کرونا را برنمیتابد و قاطعانه خواهان مطالبه واکسیناسیون فوری و سراسری افراد جامعه است. …. (دنباله…)

درخواست توقف پولی‌سازی واکسن کرونا و تسریع واکسیناسیون رایگان

ما امضاکنندگان این دادخواست خواستار توقف هرگونه موازی‌کاری و مداخله‌ی بخش‌ خصوصی در فرآیند واردات و توزیع واکسیناسیون کرونا هستیم …. (دنباله…)

تورم نقطه‌ ای فروردین ماه به ۵۰ درصد رسید

تورم سالانه قیمت‌ها در سال منتهی به فروردین نسبت به سال قبل چقدر رشد کرده که رقم ۳۸.۹ درصد را نشان می‌دهد. …. (دنباله…)

سیمین کاظمی: نتیجه سیاست نئولیبرالیستی در نظام سلامت: رایگان نبودن درمان و طرح پولی شدن واکسن کووید

آنچه وضعیت سلامت و پیشگیری و درمان کووید در ایران را قابل تأمل می کند این است که حتی سازمان های جهانی تحت سیطره ی سرمایه داری همچون سازمان بهداشت جهانی به این اصل اذعان دارند که سلامت حق همگانی است و نه امتیازی برای اقلیت و باید برای ساختن جهانی سالم تر و عادلانه تر برای همه و در همه جا کوشید ولی در ایران با وجود اصل ٢٩ قانون اساسی حق سلامت همگانی نقض و نادیده گرفته می شود. …. (دنباله…)

محمد ایران‌‌نژاد: نزدیک به دو ماه در بازداشت اطلاعات سپاه، تنها یک ملاقات «از پشت شیشه»

محمد ایران‌نژاد، فعال مدنی و شهروند ساکن تهران که در کتابفروشی‌اش بازداشت شد، پس از هفته‌ها بی‌خبری تنها موفق به ملاقاتی «از پشت شیشه» با پدر و مادر خود شده است. …. (دنباله…)

گزارش عفو بین‌الملل: ایران بعد از چین، بیشترین شمار اعدام‌ها را داشته است

اجرای احکام اعدام در ایران نسبت به سال قبل اندکی کاهش داشته اما استفاده از آن به عنوان “ابزار سرکوب سیاسی” بیشتر شده. …. (دنباله…)

بیش از ۸۰۰ کنشگر حقوق زنان:‌ محسن نامجو خود را یک «زن‌ستیز نژادپرست طرفدار ژن خوب» معرفی کرد

فعالان زنان تاکید کرد‌ه‌اند که «با بی‌ثمر ماندن حربه عذرخواهی»، «ما پیشنهادی جز دادرسی عادلانه برای برون‌رفت از چاله‌ای که محسن نامجو خود او را در آن گرفتار کرده نداریم و با صدای بلند حمایت بی‌دریغمان را از حق دادخواهی عادلانه برای آزاردیدگان اعلام می‌کنیم، به تبعیض جنسیتی و محرومیت خوانندگان زن اعتراض داریم و در برابر تبعیض و آزار ساکت نخواهیم نشست.» …. (دنباله…)

بیانیه‌ی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد به مناسبت اول می روز جهانی کارگر

ما کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران (اهواز) با این چشم‌انداز علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم و برای سقف مطالبات کارگری اعم از مسکن و رفاه همگانی، بیمه بیکاری و درمانی مکفی، اعتراضات و اجتماعات آزاد، آموزش رایگان و امنیت شغلی هم پیمان می‌شویم و در کوره‌های ذوب آهن بر مشت‌های فولادین خود حک می‌کنیم تا در مسیر لغو استثمار انسان از انسان دست از سازماندهی و مبارزه طبقاتی بر نداریم. …. (دنباله…)

انفجار قدرتمندی یک کارخانه موشکی حساس اسرائیل را لرزاند

بنابر گزارش روزنامه هاآرتص، انفجاری نیرومند در یک کارخانه موشکی حساس در مرکز اسرائیل و هنگام آزمایش رخ داده است. تاکنون گزارشی از تلفات جانی گزارش نشده است. این خبر یک روز پس از وقوع انفجار منتشر شده است. …. (دنباله…)

با وجود بحران آب در خوزستان شبانه لوله‌های انتقال آب به شیراز بارگیری شد

این استان سال‌هاست که با بحران آب روبه‌روست و دسترسی به آب آشامیدنی پاکیزه برای مردم دشوار است. در سال‌های اخیر بارها خوزستان شاهد اعتراض‌های مردمی علیه کمبود آب بوده است. …. (دنباله…)

بیانیه کارگران غیررسمی نفت در گرامیداشت روز جهانی کارگر

اول ماه مه روز اتحاد مبارزاتی ما ۹۹ درصدی های جامعه برای رهایی از توحش و بربریت سرمایه داری و برای داشتن جامعه ای شایسته انسان است. با برافراشتن پرچم اول مه این روز همبستگی جهانی کارگری را گرامی میداریم. …. (دنباله…)

هشدار پوتین به غربی‌ها: حسن نیت ما را حمل بر بی‌تفاوتی یا ضعف نکنید

روز چهارشنبه ۲۱ آوریل/اول اردیبهشت، ولادیمیر پوتین سخنرانی سالانۀ خود را کوتاه‌تر از سال‌های گذشته – به مدت یک ساعت و ۱٨ دقیقه – در حضور اعضای دولت، نمایندگان مجلس دوما، سناتورها و همچنین استانداران کشور ایراد کرد. …. (دنباله…)

دادگاه ناهید تقوی بدون دسترسی وکیل به پرونده ۸ اردیبهشت آغاز می‌شود

پس از گذشت شش ماه از بازداشت ناهید تقوی، شهروند دوتابعیتی ایرانی آلمانی پرونده او به دادگاه ارجاع شده و رسیدگی به آن هفته ‌آینده آغاز می‌شود. این در حالی است که وکیل ناهید تقوی تاکنون به پرونده دسترسی نداشته است. …. (دنباله…)

خانم فرنگیس صلصالی (مادر گلچوبیان) از مادران خاوران بدرود حیات گفت

یکی دیگر از مادران دادخواه درگذشت …. (دنباله…)

اعتراضات دانش‌آموزی در افغانستان به خاطر کمبود کتاب و معلم

شماری از دانش‌آموزان مدرسه‌ی «فیض محمد کاتب» واقع در شهرک اتفاقِ کابل، دیروز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، در اعتراض به کمبود معلم و همچنین کمبود کتب درسی دست به تجمع اعتراضی زدند. …. (دنباله…)

بیانیه: کانون نویسندگان ایران ۵۳ ساله شد

اکنون که پنجاه و سومین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان ایران را در غیاب یاران در بندمان گرامی می‌داریم، همچنان راه همان راه است و اراده‌ی جمعی نویسندگان تنها با تکیه‌ی آگاهانه بر همان اصول نخستین، راهگشای حیات فردی و جمعی آنان است: ناوابستگی به قدرت، دفاع مستمر از آزادی بیان برای همگان و مخالفت با سانسور. …. (دنباله…)

ثبت دادخواست رسمی ۱۷ نفر از زندانیان سیاسی: اتحاد علیه سلول انفرادی

این زندانیان عقیدتی و سیاسی با استناد به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال ۸۲ و قانون آئین دادرسی کیفری، مدعی شده‌اند که سلول انفرادی «مصداق بارز شکنجه» بوده و امری غیرقانونی است …. (دنباله…)

تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی سلیمی، نویسنده و مترجم

دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی سلیمی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. آقای سلیمی در تاریخ ۱۷ تیرماه توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل مادر خود در شهرستان اهر بازداشت به زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۲۷ مردادماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. …. (دنباله…)

فشار مضاعف بر مریم اکبری‌منفرد در زندان سمنان

مریم اکبری‌منفرد، زندانی سیاسی، دوازدهمین سال از پانزده سال دوران محکومیت خود را سپری می‌کند …. (دنباله…)

تداوم بازداشت محمود ملاکی

محمود ملاکی معلم و عضو هیات مدیره‌ی کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر بیش از ۱۳ روز است که در بازداشت به سر می‌برد …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: صادق هدایت با آثارش زنده است و در جامعه ما حضور دارد!

صادق هدایت را باید یکی از جسورترین نویسندگان در نقد اسلام و مقدسات خرافی دانست. وی، در واقع نه به خاطر هنر نوشتنش بلکه به خاطر همین جسارت و گستاخی به مقدسات اسلامی در آثاری مثل «توپ مرواری» است که همواره توسط جمهوری اسلامی و عده‌ای خرافه‌پرست تکریم می‌شود؛ وگرنه مشخص است که کتاب‌های صادق هدایت از لحاظ ادبیات و جنبه‌های فنی داستان‌نویسی ایرادی ندارد. …. (دنباله…)

مرجان افتخاری: “توان مبارزاتی طبقه کارگر؟” – به مناسبت ۱ ماه مه

در حالی طبقه کارگر و مزدبگیران به استقبال اول ماه مه میروند که فقر و تهیدستی گسترده ای به آنها تحمیل شده. در پی سیاستهای جمهوری اسلامی و سرمایه داری جهانی بطور مشخص تحریمهای امپریالیسم آمریکا، اقتصاد ایران که به صادرات نفت وابسته است با رکود بی سابقه ای روبرو است. در حالی که در سال ۲۰۱۸ صادرات نفت ۲,۸٫میلیون بشکه در روز بود در اواخر سال ۲۰۲۰ به ۳۰۰,۰۰۰ بشکه در روز رسید. رشد تولید ناخالص داخلی(BIP) غیر از سال ۲۰۱۶ با رشدی برابر با ۱۳٫۴۰% از سال ۲۰۱۷ رو به کاهش گذاشت. به این صورت که در سال ۲۰۱۷ ابتداء به کمترین در صد رشد مثبت یعنی ۳٫۷۵% و سپس به -%۶٫۰۳ در سال ۲۰۱۸ و به ۶٫۷۸ -در سال ۲۰۱۹ میرسد.(۱) هنوز آمار مربوط به سال ۲۰۲۰ منتشر نشده. …. (دنباله…)