اتحادیه اروپا چند ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم خواهد کرد

نمایندگان اتحادیه اروپا موافقت می کنند که ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی را درباره افراد تحریم شده اعمال کنند. ….

—————————————————-

tahrim-2

اتحادیه اروپا ‘چند ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم خواهد کرد’

سه دیپلمات اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفته اند که این اتحادیه اروپا روز چهارشنبه چند فرد ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم می کند. این تحریم احتمالی اولین اقدام اتحادیه اروپا علیه افراد مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران طی هفت سال اخیر خواهد بود. به گفته این دیپلمات ها نمایندگان اتحادیه اروپا موافقت می کنند که ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی را درباره افراد تحریم شده اعمال کنند.

رویترز می گوید نام این افراد در زمان اعلام تحریم منتشر خواهد شد.

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.