چهارمین روز از اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

روز سه شنبه ۱۰ فروردین ماه  برای چهارمین روز متوالی جمعی از کارگران بخش دفع آفات شرکت هفت تپه دست از کار کشیده و در مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند. ….

—————————————————–

7tapeh-mosht

چهارمین روز از اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

روز سه شنبه ۱۰ فروردین ماه  برای چهارمین روز متوالی جمعی از کارگران بخش دفع آفات شرکت هفت تپه دست از کار کشیده و در مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند.

اعتراض کارگران به کاهش زمان قراردادها از یک سال به ۶ ماه و از ۶ ماه به ۳ ماه و همچنین عدم انعقاد قرارداد جدید و اخراج تعدادی از کارگران است. کارگران دیگر بخشها نیز در دفاع از همکاران خود به این اعتراض پیوسته اند و می گویند تا رسیدنه به کلیه خواسته هایشان دست از اعتراض و تجمع بر نخواهند داشت. گفتنی است به دنبال تداوم این اعتصاب رئیس اداره حراست شرکت نیشکر هفت‌تپه ضمن تهدید کارگران به اخرج اعلام کرد “در صورتی که اعتراض و اعتصاب کارگران ادامه پیدا کند، وی با کمک نیروهای انتظامی و یگان ویژه به این اعتصاب پایان خواهد داد” اما کارگران به این تهدیدات اعتنایی نکرده و به حرکت اعتراضی خود ادامه دادند.

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.