فرار صدها نفر در پی پیشروی شورشیان اسلام‌گرا در موزامبیک

صدها نفر ازجمله کارگران خارجی که در پی پیشروی شورشیان اسلام‌گرا در شمال شرقی موزامبیک، گریخته بودند، پس از آنکه کشتی آنها را نجات داد، به سلامت وارد بندر پمبا شدند. ….

—————————————————–

7177

فرار صدها نفر در پی پیشروی شورشیان اسلام‌گرا در موزامبیک

صدها نفر ازجمله کارگران خارجی که در پی پیشروی شورشیان اسلام‌گرا در شمال شرقی موزامبیک، گریخته بودند، پس از آنکه کشتی آنها را نجات داد، به سلامت وارد بندر پمبا شدند. آنها در شهر ساحلی پالما، در شمال این کشور، جایی که مرکز تاسیسات اصلی گاز طبیعی تحت اداره شرکت توتال تحت چها روز در محاصره بودند. شماری دیگری توانستند با اتوبوس به پمبا فرار کنند. آنها شاهد اجسادی در خیابان‌های پالما بودند.

روز چهارشنبه این گروه شورشی که افراد محلی آن را الشباب می‌نامند، توانستند دفاع شهر را بشکنند و بر شهر مسلط شدند. از سرنوشت برخی از بازماندگانی که پشت بوته‌ها پناه بردند، اطلاعی در دست نیست.
پیش از این گروه الشباب در سومالی و مناطق دیگر حملاتی صورت داده بود. از جمله حمله آنها به پایگاه نظامی که در آن نیروهای آمریکایی، کوماندوهای سومالیایی را آموزش می‌دادند.

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.