فروش رنگ کارخانه پارس پامچال از طرف کارگران برای جبران مطالبات عقب‌افتاده

کارگران کارخانه پارس پامچال، پیش از آغاز سال ۱۴۰۰، حدود ۵ ماه حقوق عقب‌افتاده و ۸ ماه حق بیمه دریافت نکرده بودند که برای دریافت حداقل بخشی از مطالبات خود اقدام به فروش ۱۵ تن رنگ دپو شده کارخانه نمودند. ….

—————————————————-

7163

فروش رنگ کارخانه پارس پامچال از طرف کارگران برای جبران مطالبات عقب‌افتاده

بنا به گفته منابع کارگری در کارخانه پارس پامچال، کارگران برای دریافت بخشی از مطالبات عقب‌افتاده خود اقدام به فروش میزانی رنگ دپو شده کارخانه نمودند.

کارگران کارخانه پارس پامچال، پیش از آغاز سال ۱۴۰۰، حدود ۵ ماه حقوق عقب‌افتاده و ۸ ماه حق بیمه دریافت نکرده بودند که برای دریافت حداقل بخشی از مطالبات خود اقدام به فروش ۱۵ تن رنگ دپو شده کارخانه نمودند. پس از بی‌نتیجه ماندن اعتراضات کارگران برای دریافت مطالبات عقب‌افتاده، در نهایت کارگران تصمیم گرفتند با هماهنگی با کارفرما که گفته بود منابع مالی ندارد، حدود ۱۵ تن رنگ دپو شده کارخانه را به فروش رسانده تا بتوانند بخشی از مطالبات خود را جبران نمایند.

یکی از کارگران کارخانه رنگ پارس پامچال، در توضیح این موضوع می‌گوید: «پیش از نوروز ۱۴۰۰، حدود ۵ ماه حقوق عقب‌افتاده و ۸ ماه حق بیمه پرداخت نشده داشتیم؛ کارفرما می‌گفت به دلیل مشکلات مالی امکان پرداخت حقوق و عیدی کارگران را ندارد، به همین دلیل برای دریافت مطالبات عقب‌افتاده خود مراجعاتی را به نهادهای مختلف استان داشتیم که با بی‌توجهی مسئولان بی‌نتیجه ماند و حتی برخی از مسئولان از وضعیت کارگران اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند.» وی افزود: «بی‌توجهی و بی‌اطلاعی مسئولان از وقایع و رویدادهایی که برای کارگران استان پیش می‌آید، جای بسی تامل دارد؛ به همین دلیل کارگرانی مانند کارگران پارس پامچال مجبور هستند برای ادامه زندگی و تداوم شغل خود، دست به فروش اموال مستهلک کارخانه و حتی رنگ‌هایی که دپو شده بودند، بزنند.»

این کارگر با اشاره به این که کارگران از وضعیتی که برای آنها پیش آمده است ناراضی و معترض هستند، افزود: «با فروش رنگ‌ها حدود ۶۰۰ میلیون تومان منابع مالی به حساب کارخانه واریز شد که حدود ۳۰۰ میلیون تومان آن برای پرداخت دو ماه حقوق عقب‌افتاده و ۱۷۰ میلیون تومان هم بابت پرداخت عیدی کارگران هزینه شد، بخش از این پول هم بابت بدهی گاز، برق و تلفن کارخانه هزینه شد.» وی در خاتمه با اشاره به این که همه اقدامات صورت گرفته از جانب کارگران با هماهنگی کارفرما بوده است، افزود: «متاسفانه پولی که از فروش رنگ‌های دپو شده کارخانه توانستیم جمع‌آوری نماییم، برای پرداخت ۵ ماه حقوق و عیدی کارکنان اداری دفتر مرکزی کفایت نکرد و آنها همچنان بدون حقوق و عیدی، روزهای عید را پشت سر می‌گذارند.

لازم به یادآوری است که طی سال ۹۹، کارگران کارخانه پارس پامچال، بارها به دلیل عدم دریافت مطالبات‌شان دست به تجمع اعتراضی زدند، اما از یک سو کارفرما علت را نداشتن منابع مالی عنوان می‌کرد و از سوی دیگر مسئولان استانی هیچ‌گونه اقدامی در جهت حمایت از کارگران و پیگیری مطالبات آنها انجام ندادند.

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.