اعتراضات در ترکمن صحرا در پی آزار جنسی دو دختر خردسال

ترکمن صحرا در اولین روز بهار با خبری بسیار تاسف انگیز تکان خورده است. خبر آزار جنسی دو دختر خردسال توسط یکی از نگهبانان سد گلستان – که نام او در این گزارش علیرضا خان احمدی اعلام شده است – مردم ترکمن صحرا را خشمگین کرده است. این سد در روستای عرب سورنگ فرار دارد. ….

————————————————————-


اعتراضات در ترکمن صحرا در پی آزار جنسی دو دختر خردسال

اخبار روز:
ترکمن صحرا در اولین روز بهار با خبری بسیار تاسف انگیز تکان خورده است. خبر آزار جنسی دو دختر خردسال توسط یکی از نگهبانان سد گلستان – که نام او در این گزارش علیرضا خان احمدی اعلام شده است – مردم ترکمن صحرا را خشمگین کرده است. این سد در روستای عرب سورنگ فرار دارد.

به دنبال انتشار خبر این واقعه، اهالی عصبانی روستا، روز اول فروردین‌ماه ۱۴۰۰، بخش نگهبانی سد را آتش زدند. این عمل ضدانسانی نه تنها مردم روستای عرب سورنک را به خشم آورد، بلکه احساسات کل مردم ترکمن صحرا را جریحه دار کرده است.
روز سوم فروردین تعداد کثیری  از ترکمن های  گنبد و حوالی آن در اعتراض به این عمل در مقابل دادگستری گنبد تجمع کردند. نیروهای انتظامی و امنیتی تمام جاده های اصلی گنبد را مسدود کرده اند و طبق اخبار رسیده درگیری های کوچکی نیز بین نیروهای امنیتی و مردم رخ داده است.

تجمع اعتراضی تا لحظه ی ارسال این گزارش ادامه داشته است.

————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.