بیانیه فعالین کارگران شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه درخصوص اخراج غیرقانونی کارگران

همه ما کارگران هفت تپه با هر نگرش و دید و مرامی در پایان تمام اختلاف سلیقه هاو دیدگاه ها یک نکته مشترک داریم و آن این است که همه جز طبقه کارگر هستیم و برای رسیدن به معیشت بهتر و سطح زندگی مطلوب تر چاره ای جز همبستگی نداریم  از منفعت همدیگر نفع و از ضرر همدیگر متضرر می شویم و تنها برگ برنده ما اتحاد و همبستگی ما هست،پس محکم و استوار در کنار همکارانمان می ایستیم تا همکارانمان برگشت به کار شوند. ….

————————————————————

7tapeh-mosht

بیانیه فعالین کارگران شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه درخصوص اخراج غیرقانونی کارگران

به آگاهی می رساند، در سال ۹۸ پس از اخراج بیست نفر از همکارانمان بدون دلیل، تلاش های بسیار از سوی کارگران در جهت ایجاد امنیت شغلی توافقنامه ای با حضور کارفرما و اعضای شورای تامین و نمایندگان کارگران صورت پذیرفت که بدلیل اهمیت موضوع، اولین بند این توافقنامه به ایجاد امنیت شغلی کارگران اختصاص یافت که کارفرما به صراحت متعهد شد، از تاریخ فوق الذکر هرگونه تعدیل نیرو تحت هر عنوان ممنوع بوده مگر در مواردی که رای کمیته انضباط کار کسب شود و این توافقنامه طبق قانون کار اصل صریح قانون است  و تخلف از آن امکان پذیر نیست  اما کارفرما به تعهد خود عمل نکرده بلکه آن نقض گردیده است و ۷نفر از کارگران بدون دلیل از کار اخراج شده اند ، واجب است که از شان کارگران شریف هفت تپه دفاع نماییم و از اقدامات غیرقانونی کارفرما جلوگیری کنیم چرا که نادیده گرفتن این توافقنامه را  دهن کجی به قانون و توهین به شان و منزلت کارگران میدانیم‌. فلذا تا آخر این موضوع را پیگیری و با اتحاد و همدلی آن را به نتیجه خواهیم رساند.

و اما سخنی با اعضای شورای تامین:
آیا سکوت شما در مقابل نقض توافقنامه ای که خود شما نیز از امضاکنندگان آن بوده اید و رئیس اداره کار وقت هم بعنوان ناظر قانونی از امضاکنندگان آن بوده است در درجه اول تنزل اعتبار شورای تامین نیست؟
این انفعال در مقابل قانون گریزی های کارفرما تا کجا ادامه خواهد داشت؟
آیا نمی بایست دستکم از شان و حرمت امضای خودتان دفاع کنید و کارفرما را مجاب به رعایت قانون نمایید؟

قطع به یقین بدانید که کوتاهی شما و هرگونه قصورتان در اینخصوص لطمه ای جدی به جایگاه این شورا خواهد زد و قطعاً بیش از پیش باعث بی اعتمادی کارگران نسبت به تصمیمات آن خواهد شد.لذا می بایست از شان امضای خودتان دفاع کنید و اجازه قانون گریزی را به کارفرمای ناقض توافقنامه ندهید.توقتی که با مهر و امضای شخص مدیرعامل این توافقنامه یا تعهد نامه ابلاغ شده است و رونوشت آن در اختیار همه شما قرار گرفته است باید آن را پیگیری کنید تا دیوار اعتماد کارگر نسبت شما آوار نگردد.

در پایان اگرچه کارفرما برای مهر و امضای خود اعتباری قائل نباشد و اعضای شورای تامین نیز دغدغه حفظ قانون و صیانت از اعتبار تصمیمات خود را نداشته باشند در مقابل ما کارگران برای امضای خود اعتبار قائلیم و به هیچ عنوان سکوت نخواهیم کرد و اجازه دهن کجی به شان کارگر و قانون را نخواهیم داد.

همکاران گرامی
همه ما کارگران هفت تپه با هر نگرش و دید و مرامی در پایان تمام اختلاف سلیقه هاو دیدگاه ها یک نکته مشترک داریم و آن این است که همه جز طبقه کارگر هستیم و برای رسیدن به معیشت بهتر و سطح زندگی مطلوب تر چاره ای جز همبستگی نداریم  از منفعت همدیگر نفع و از ضرر همدیگر متضرر می شویم و تنها برگ برنده ما اتحاد و همبستگی ما هست،پس محکم و استوار در کنار همکارانمان می ایستیم تا همکارانمان برگشت به کار شوند.

اتحاد رمز پیروزی است
اول فروردین ۱۴۰۰

————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.