بازداشت سه تن از سران حزب دموکراتیک خلق ها به اتهام ارتباط با پ کا کا در ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه صبح جمعه در عملیاتی گسترده سه رئیس حزب دموکراتیک خلق ها ، ح د پ، را در استانبول بازداشت کرد. ….

—————————————————–

ترکیه؛ بازداشت سه تن از سران حزب دموکراتیک خلق ها به اتهام ارتباط با پ کا کا

نیروهای امنیتی ترکیه صبح جمعه در عملیاتی گسترده سه رئیس حزب دموکراتیک خلق ها ، ح د پ، را در استانبول بازداشت کرد. در این عملیات هفت نفر دیگر نیز دستگیر شدند که آنکارا آنها را مرتبط با حزب کارگران کردستان، پ کا کا، می داند.
همزمان پلیس ترکیه رئیس انجمن حقوق بشر ترکیه، اوزتورک تورک دوگان را در خانه اش بازادشت کرد. گروه های حقوق بشر انتقاد شدیدی نسبت به دستگیری آقای تورک دوگان داشته اند. مدیر سازمان دیده بان حقوق بشر خواستار آزادی بدون قید و شرط اوزتورک تورک دوگان شد.

دادستانی ترکیه چهارشنبه گذشته فعالیت حزب دموکراتیک خلق ها را ممنوع کرده بود.
این در حالی است که این حزب سومین حزب صاحب کرسی اکثریت در پارلمان ترکیه است. دادستانی می گوید اعضای این حزب عامل نشر گرایش های «تروریستی پ کا کا» در ترکیه هستند.
پیش از این در سال ۲۰۱۶، پس از کودتای بحث برانگیز در ترکیه، بسیاری از اعضای حزب دموکراتیک خلق ها به اتهام ارتباط با کودتاچیان و اعضای حزب کارگران کردستان بازداشت شدند. از جمله رهبر پرنفوذ این حزب صلاح الدین دمیرتاش. او همچنان در زندان است. آقای دمیرتاش در دیاربکر بازداشت شده بود.

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.