اطلاعیه دوم اعلام اعتصاب در زندان اوین در اعتراض به انتقال تنبیهی زندانیان سیاسی

همان گونه که در اطلاعیه اول بیان نمودیم چنانچه این بی تفاوتی و عدم پاسخگویی صحیح ادامه داشته باشد، هر روز به تعداد اعتصاب کنندگان افزوده خواهد شد و حال ما “سینا بهشتی و مصطفی خسروی” به این جمع پیوستیم تا شاید صدای واحدمان به گوش مسئولین قضایی در زندان برسد و پاسخی در شان و نه مصداق رفع تکلیف به ما هم‌بندیان اسماعیل عبدی بدهند. ….

————————————————————-

evin-zendan

اطلاعیه دوم اعلام اعتصاب در زندان اوین در اعتراض به انتقال تنبیهی زندانیان سیاسی

از آن هنگام که جناب اسماعیل عبدی با عنوان انتقال به زندان رجایی شهر از اوین برده شد تا کنون مقامات و دست اندرکاران نه تنها پاسخ مناسب و در خور به همبندیانشان نمیدهند بلکه با جابه جایی های مکرر ایشان از کرج به تهران و نگهداری ایشان در کلانتری که نه تنها متناسب با شان ایشان نیست بلکه خارج از عرف انتقال زندانی است ؛سبب نگرانی انجانبان و خانواده های عبدی شدند.

همان گونه که در اطلاعیه اول بیان نمودیم چنانچه این بی تفاوتی و عدم پاسخگویی صحیح ادامه داشته باشد، هر روز به تعداد اعتصاب کنندگان افزوده خواهد شد و حال ما “سینا بهشتی و مصطفی خسروی” به این جمع پیوستیم تا شاید صدای واحدمان به گوش مسئولین قضایی در زندان برسد و پاسخی در شان و نه مصداق رفع تکلیف به ما هم‌بندیان اسماعیل عبدی بدهند.

سینا بهشتی
مصطفی خسروی

زندان اوین بند هشت
۲۹اسفند۹۹

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.