«نگرانی سپاه از نسل جوان ایران»،

گفتگوی ایران اینترناسیونال با مهرداد درویش پور، حسین قاضیان و و محمد رنجی پور ….

—————————————————-

نگرانی سپاه از نسل جوان ایران

گفتگوی ایران اینترناسیونال با مهرداد درویش پور، حسین قاضیان و و محمد رنجی پور

در این برنامه به ویژگی های  نسل موسوم به “زد” و نقش آن در چالش و تهدید های آن برای نظام پرداخته شد. در این گفتگو ضمن استفاده از مفهوم بحران چشم انداز و “گیرکردگی سیاست” در ایران، بروز انفجارهای اجتماعی توسط این نسل یکی از چالش های پیش روی نظام خوانده شد  که باعث نگرانی مسئولین نظام شده است.


—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.