نقش برجسته زنان در تجمعات سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

از ویژگی‌های برجسته‌ی اعتراضات امروز حضور پررنگ‌تر زنان در تجمع بود که با سخنرانی بر مطالبات بازنشستگان و ادامه‌ی پیگیری آنها تاکید کردند. با وجود تنوع شعارها در شهرهای مختلف، اجرای قطعی و سریع همسان‌سازی از مطالبات محوری در بسیاری از شهرستان‌ها بود. ….

—————————————————-

نقش برجسته زنان در تجمعات سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

تجمع امروز بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه‌ی تجمعات اعتراضی پیشین تا جایی که گزارش‌ها، عکس‌ها و فیلم‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند حداقل در شهرهای خرم‌آباد، کرج، یزد، تهران، تبریز، اهواز، اراک، اصفهان، رشت، اردبیل، مشهد، شوش، سنندج، آبادان، کرمان، شوشتر و سقز برگزار شده است. از ویژگی‌های برجسته‌ی اعتراضات امروز حضور پررنگ‌تر زنان در تجمع بود که با سخنرانی بر مطالبات بازنشستگان و ادامه‌ی پیگیری آنها تاکید کردند. با وجود تنوع شعارها در شهرهای مختلف، اجرای قطعی و سریع همسان‌سازی از مطالبات محوری در بسیاری از شهرستان‌ها بود.

تجمعات اعتراضی امروز در حالی برگزار شد که ۱۷ اسفند گذشته شاهد برخورد با بازنشستگان در تهران از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی بودیم. در آستانه‌ی این تجمع نیز کسانی با ماموریت وحشت‌پراکنی به قصد جلوگیری از شرکت بازنشستگان در تجمعات اعتراضی تهدید به مجازات شدید شرکت کنندگان در صورت حضور در تجمع کرده بودند. اما با وجود حضور نیروهای انتظامی، ضرب و شتم و بازداشتی گزارش نشده است.

ضرب و شتم و بازداشت های ۱۷ اسفند نتوانست جلوی بازگشت بازنشستگان تامین اجتماعی به خیابان را بگیرد. بازنشستگان همچنان پیگیرانه خواستار آزادی فوری کامیار فکور هستند که با ضرب و شتم شدید در جریان یورش نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمع ۱۷ اسفند بازداشت شده و هنوز آزاد نشده است.

اتحاد بازنشستگان
https://t.me/etehad_Bazn

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.