بررسی هفت شعر مجید نفیسی مندرج در سایت کانون نویسندگان در تبعید

قصد من در این نوشته تنها برخوردی سیاسی به محتوی این اشعار میباشد که شاعر گرامی در بیان پیروزی حزب دموکرات آمریکا برهبری بایدن و اباما ابراز نموده است.
با احترام به مجید نفیسی و کارهای ادبی او از جمله گنج عزت و من نمیتوانم ببخشم. دلیلی بر تعید دیدگاه او نمیبینم. او میگوید بایدن مشکل پناهندگان را حل میکند. او به شب پیروزی اباما و رقص او با میشل اشاره میکند اینکه او دیگر منفی نخواهد بود و شهروندی کوشا میشود. او به جمله معروف اباما اری ما میتوانیم اشاره میکند. این دیدگاه نادرست است حزب دموکرات و رهبرانش کدام مشکل را در هفتاد سال گذشته حل کرده اند. ….

———————————————————-

بررسی هفت شعر مجید نفیسی مندرج در سایت کانون نویسندگان در تبعید

قصد من در این نوشته تنها برخوردی سیاسی به محتوی این اشعار میباشد که شاعر گرامی در بیان پیروزی حزب دموکرات آمریکا برهبری بایدن و اباما ابراز نموده است.

با احترام به مجید نفیسی و کارهای ادبی او از جمله گنج عزت و من نمیتوانم ببخشم. دلیلی بر تعید دیدگاه او نمیبینم. او میگوید بایدن مشکل پناهندگان را حل میکند. او به شب پیروزی اباما و رقص او با میشل اشاره میکند اینکه او دیگر منفی نخواهد بود و شهروندی کوشا میشود. او به جمله معروف اباما اری ما میتوانیم اشاره میکند. این دیدگاه نادرست است حزب دموکرات و رهبرانش کدام مشکل را در هفتاد سال گذشته حل کرده اند. مشکل پناهندگان سالها در آمریکا لاینحل  باقی مانده است. بیست میلیون پناهنده درانجا  زندگی میکنند بدون اجازه اقامت.  هیچکدام  از احزاب آمریکا دموکراتها و جمهوری خواهان مایل به حل ان نمیباشند بگفته سعدی گربه اگر پر داشتی تخم گنجشگ از زمین برداشتی اینها خود گربه پردار میباشند. خود عامل وجود اورنده میلیونها اواره در جهان میباشند.

تاریخ را فراموش نکنیم نگاهی کوتاه به مبارزات کارگران و دیگر اقشار مردم نشانگر نقش امپریالیستها در به انحراب کشاندن مبارزات مردم میباشد.

در سال ۵۷ جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا بود. با اوج گرفتن مبارزات مردم ایران صدای آمریکا و بی بی سی با بوق و کرنا دست به تبلیغات بر له خمینی زدند او را در ماه نشاندند. پس از مذاکرات با اسلامیون در گوادولوپ خمینی را در هواپیما سوار کرده و از پاریس روانه ایران نمودند. تا بعدن در فرصت مناسب دست به سرکوب مبارزات مردم و جنبش رو به رشد چپ بزند. امپریالیسم اگاهانه به خرافات در میان مردم دامن زد. و نیروهای چپ در ابتدا قدرت چندانی نبودند. جدا از ان فدائیان و توده ائیها تحت تاثیر روسیه به توهم پراکنی ضد امپریالیسم بودن خمینی دامن زدند. و عملا مردم  را  بزیر بال و پر خمینی و دار و دسته اش راندند چپ نتواست مردم را آگاه کرده و آینده را به آنان نشان دهد.

با سرنگونی شاه در نتیجه مبارزات مردم خمینی از خلا موجود استفاده کرده و سوار بر اسب قدرت شد. قدرتی که قدرت نبود قدرت را به چنگ گرفت. در این هنگام نه ارتش در هم شکسته شد نه ساواک نابود شد نه ادارات دولتی متلاشی شدند نه بازار و بانکها لطمه خوردند بلکه تا حدودی تضعیف شدند. در واقع امر انقلاب در این نقطه شکست خرد و ما چپ در این فاز قادر بروشنگری در میان توده های مردم نبودیم. بدین ترتیب مردمی که امادگی ذهنی نداشته و تصویر خمینی را در ماه میدیدن طبیعی است که بدنبال ملایان و باندهای جنایتکار راه میافتند. بدین ترتیب مشتی ملای بیسواد خرافه گو با توافق آمریکای دموکرات و دیگر کشورهای غرب حکومت را بدست  میگیرند. ملایانی که قادر بشمردن صفرهای میلیارد نبودند اکنون صدها میلیارد دلار در حسابهای بانکی شان در آمریکا و دیگر کشورهای غربی ذخیره دارند. چندین هزار آقازاده شان نیز زندگی خوشی  را در آمریکا دارند. این حاکمین جدید از همان آغاز حکومت دست به غارت و کشتار مردم زدند آنها هدفمند اقدام بسرکوب و کشتار نیروهای چپ و آزادی خواه نمودند از جمله بیش از ششصد تن هوادار و عضو سازمان پیکار را اعدام نمودند. این جنایات هدیه ای بود به بارگاه سرمایه داری جهانی بخصوص امپریالیسم آمریکا و جیمی کارتر دموکرات.

باز گردیم به  سخن شاعر گرامی نفیسی. او در شعرش میگوید بگذار آمریکا آمریکا شود در واقع آمریکا همیشه همان بوده که هست. غارتگر جنایت پیشه نابودکننده سرخپوستان امپریالیست تا مغز استخوان. دموکراتها همواره در تمام جنایات امپریالیسم سهیم بوده اند یا در قدرت یا پشتیبان قدرت. آمریکا در پایان جنگ با ژاپن  با پرتاب دو بمب اتمی  بصرف ازمایش در نتیجه حدود دویست هزار قربانی بجای گذاشت در جنگ برعلیه کره شمالی چین و دخالت استالین در سال ۱۹۵۰ با استفاده از بمبهای ناپالم بیش از یک میلیون کشته و نابودی بیشتر مناطق مسکونی مردم پس از سه سال  بی نتیجه بپایان میرسد. در جریان جنگ رهایبخش ویتنام که تا سال ۱۹۷۵ ادامه یافت هر دو حزب  دموکرات کندی وجانسون و جمهوری خواهان نیکسون در ان سهیم  بودند. در این جنگ آمریکا وحشیانه دست به نابودی سرزمین و مردم ویتنام بست بریدن سر ویت کنگ ها بدست سربازان آمریکائی فراموش ناشدنیست. استفاده از بمبهای ناپالم بمبهای فسفر بمب های شیمیائی ایجنت ارانج نابود کننده مزارع برنج  برگ درختان اثرات سوئی بر نوزادان میگذارد تا امروز این مشکل همچنان باقی است. سرانجام آمریکا شکست خورد و ویتنام را ترک کرد. جنگهای آمریکا پایانی ندارد جرج بوش دست به اشغال عراق میزند. مخروبه ای از عراق بجای میماند صدام اعدام میشود ازادی و دموکراسی  پشت مرزهای عراق اعدام میشوند اجازه ورود نمی یابند. جرج بوش به ان کفایت نمیکند و افقانستان را اشغال مینماید ماجرای این کشور را همه مان میدانیم.

در اینجا بهتر است سری به اباما بزنیم. اباما از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ فرمانده کل قوا رئیس جمهور آمریکا بود. در پاکستان ارتش آمریکا دست بشکار رهبران القاعده میزنددان کار بوسیله بهپادها صورت میگیرد. مرگ تنی چند از رهبران القاعده باعث کشتار بسیاری زن و مرد و کودک  پاکستانی میگردد. در جریان دستگیری بن لادن و کشتن او بدست نیروهای  ویژه ارتش اباما از طریق دوربین فیلمبرداری شاهد مرگ او بهتر بگوئیم اعدام او بود. این کار از نظر حقوقی  جنایت جنگی محسوب میشود. حتی اگر این اسیر بن لادن باشد. اباما مسئول این عمل میباشد. و در مقابل دادگاه پاسخگو میباشد. شکی نیست که او با ترامپ تفاوتهائی دارد ولی  اینها اساسی نیستند هردو طرفدار سرمایه کلان میباشند هر دو سرمایه دار میباشند اباما چهل میلیون دلار دارد و ترامپ بیشتر ازاو هر دو کاخ نشین میباشند. اباما در هر سخنرانی  سیصد هزار دلار در امد دارد بیجهت  نیست رقص اوبا میشل در شب پیروزیش در انتخابات. اباما تا سال ۲۰۱۶  و ترامپ بعد از او شهرهای عراق را در مبارزه با داعش در هم کوبیدند بسیاری از ساکنین شهرها کشته  شدند و مردم عراق بسیار فقیر گشتند. سوریه وضع بدتری  دارد  با شروع  مبارزات مردم بر ضد اسد و گسترش ان در سال ۲۰۱۱  اباما در جنوب سوریه شروع به حمایت از اسلامیستها و تسلیح انان نمود دیری نگذشت مبارزه برای ازادیهای دموکراتیک تبدیل به جنگ مذهبی  گشت. پس از ان دیگر کشورها  شروع  بدخالت نمودند ترکیه،  عربستان و امارات کنار آمریکا روسیه و ایران در پشتیبانی از اسد قطر نیز به حمایت از ترکیه پرداخت و بدینگونه همچون گرگهای درنده خو طعمه را بسوئی کشیدند. این کار تقسیم مجدد کشور در عصر امپریالیسم نامیده میشود. میلیونها انسان آواره در ترکیه لبنان اردن  یونان در شرایط بدی ساکن شده اند حدود یک میلیون در آلمان و آمریکا پناهنده شده اند. در المان نیمی از انها با حقوق نازل کار میکنند بقیه با استفاده از کمکهای اجتماعی در فقر زندگی  میکنند. پذیرفتن پناهندگان دال بر انسان دوستی امپریالیسم جهانی نمیباشد سرمایه بدنبال نیروی کار ارزان پناهندگان و کارگران اروپای شرقی میباشد و انها را مقابل کارگران صنعتی خویش قرار میدهد. نام این سیاست استثمار هر چه بیشتر کارگران میباشد در سوریه تا امروز نوزده فوریه ۲۰۲۱ بگفته سازمان ملل ۱۲ میلیون انسان در داخل و خارج از کشور آواره شده اند. این جنگ بیرحمانه وحشیانه از هر دو جانب بخصوص از طرف اسد ایران و روسیه در بمباران بازارها بیمارستانها استفاده از بمبهای شیمیائی و دیگر تسلیحات به قصد بیرون راندن انسانها از خانه و کاشانه و آواره نمودن ایشان صورت میگیرد. در جنوب شرقی سوریه آمریکا مناطق نفتخیز را در همکاری با ی پ گ  باشغال خویش در اورده است. ترکیه  استان افرین را تصرف و کردها را بیرون رانده اواره کرده است.  اهالی سوریه آواره شده در شرایط بسیار سختی  زیر چادر در زمستان سرد با کمبود مواد غذائی روبرو بوده گرسنگی میکشند. اینها به گفته سازمان ملل و بنقل از روزنامه دی تسایت میباشد. بدین گونه بر اثر دخالت آمریکا و دیگر امپریالیستها و دیگر کشورها بخش بزرگی از خاورمیانه نابود شده است.

حال  اشاره ای به آمریکا میکنیم بهشت برین سرمایه داری. بنقل از روزنامه دی  تسایت در تاریخ یازده  ژانویه ۲۰۲۱ دولت آمریکا بیش از بیست و یک بیلیون دلار به بانکها مقروض میباشد به همینگونه بخش عظیمی از مالکین مساکن در آمریکا به بانکها بدهکار میباشند به میزان بیست هزار میلیارد دلار به همین گونه بسیاری از مستاجرین بدلیل بیکاری یا  پائین بودن سطح درآمد قادر بپرداخت اجاره خویش نیستند یا آنکه بخشی از اجاره را میپردازند اینها حدود چهارصد میلیارد دلار مقروض میباشند. بسیاری ازانان خانه و مسکن خویش را ترک کرده در اتومبیل یا چادر در کنار خیابان زندگی میکنند. با بروز اپیدمی کرونا بیش از بیست میلیون نفر بیکار شده و بحران  گسترده تر شده است. ازاین گذشته امکانات پزشکی بسیار اسفناک میباشد. بسیاری قادر به مراجعه  به بیمارستان برای درمان سرطان بعنوان مسال نیستند. اباما کار    نام بیمه او است  نیز مشکل را حل نمیکند چون بخشی از هزینه  برابر چندین هزار دلار را خود باید بپردازند که نمیتوانند اینها همه به نقل از مقاله فوق میباشد. تیتر این مقاله  ملتی مقروض میباشد. حال این ملت کوشا چه باید بکند. خود داند.

در پایان سری به لیبی قزافی بزنیم. در سال ۲۰۱۱ آمریکا با همکاری فعال فرانسه و دیگر کشورهای ناتو با شروع  تضاهرات مردمی دست به تهاجم به لیبی زدند با کشته شدن قزافی و شروع جنگهای طایفه ای آنارشی و بلبشو در لیبی حاکم گردید. نتیجه ده سال جنگ در این کشور خرابی و آوارگی مردم و گسترش  بردگی میباشد و همه آن تحت رهبری ابامای دموکرات و سکوت و تائید روسیه صورت گرفت. امروزه  در این کشور همه بدخالت و درگیری مشغولند. ترکیه، مصر،عربستان، امارات، آمریکا و روسیه.

همچون گرگهای گرسنه به چپاول و غارت مردم سوریه مشغولند تنها جای چنگیز خان مغول خالی مانده است. دیر یا زود نیز چین هم خود را نشان خواهد داد. اینها برای مردم هدیه ای جز مرگ و نیستی به ارمغان نخواهند آورد چه خوش گوید شاعر نیش عقرب نه از ره کین است  اقتضای طبیعتش این است. اینها نیمی از خاورمیانه را خراب کرده اند ومعلوم نیست چه نقشه ای برای ایران دارند. بهتر است با چشمان باز به اینده بنگریم.

ناصر
هانوور

———————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.