فراخوان سایت گزارشگران در دفاع از پناهندگان و حق پناهندگی و امنیت آنان – همراه با اسامی آغازین

ما فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی نگران وضعیت پناهجویان مستقر در کشور ترکیه و بویژه علی مینائی (عمر مینایی) فعال کارگری, رسانه ای و فعال حقوق بشر شناخته شده و پر سابقه هستیم. ….

———————————————————-

parcham-iran-torkie

فراخوان سایت گزارشگران در دفاع از پناهندگان و حق پناهندگی و امنیت آنان – همراه با اسامی آغازین

خطاب به یو ان ترکیه و منابع بین المللی مدافع حقوق کارگران و پناهجویان!
ما فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی نگران وضعیت پناهجویان مستقر در کشور ترکیه و بویژه علی مینائی (عمر مینایی) فعال کارگری, رسانه ای و فعال حقوق بشر شناخته شده و پر سابقه هستیم.

جنبش های اعتراضی بویژه مبارزات حق طلبانه و گسترده  کارگران در ایران در سایه بحران فزاینده شیوع ویروس مهلک کرونا قرار گرفته ، و در این میان اقدامات دولت و پلیس ترکیه در زد و بندهای مخفیانه و خلاف قوانین بین المللی در ارتباط با حقوق پناهندگان ، پناهجویان و استرداد آنها به دولت جمهوری اسلامی, ما فعالین سیاسی اعتراض شدید خود را به سیاستهای جاری در مورد پناهندگان و پناهجویان ایرانی در ترکیه اعلام و خواستار بررسی و پاسخ شفاف مسئولین دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد ترکیه میباشیم.

از جمله این پناهجویان آقای علی مینائی (عمر مینایی) فعال کارگری با سابقه و شناخته شده ایرانی است که علیرغم پذیرش پناهندگی شان و با وجود اینکه پرونده او وارد مرحله کشوری شده است اما به بهانه های مختلف در مورد انتقال ایشان به کشور سوم اقدامی صورت نگرفته است.

با توجه به اینکه علی مینائی (عمر مینایی) طی این مدت و در محل مسکونی شان بارها در معرض ارعاب, تهدید و فشارهای امنیتی قرار گرفته است, و با در نظر گرفتن اینکه ایشان اهل کردستان است و هر دو دولت نامبرده به مسئله کردستان هر دو کشور حساس هستند, ما فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی نسبت به شرایط این فعال کارگری مبارز بسیار نگران هستیم. علی مینائی(عمر مینایی) سخنگوی شورای همبستگی پناهندگان و پناهجویان ایرانی در شرایطی مخاطره آمیز همچنان بلاتکلیف است و با در نظرگرفتن همکاری وسیع پلیس ترکیه با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی بسیار گسترده است, این نگرانی بسیار جدی است.

پر واضح است که دولت ترکیه از دیرباز حقوق پناهندگان سیاسی و اجتماعی را تابعی از تمایلات سیاسی و اقتصادی خود با جمهوری اسلامی قرار داده و بدان بی توجه بوده است.در همین رابطه دیماه پارسال سی و سه نفر از ترکیه به ایران دیپورت شدند.متاسفانه دو نفر از انها به اعدام محکوم شدند.همچنین دستگیری یک شبکه ترور جمهوری اسلامی ایران در دسامبر دوهزارو بیست٬ ترور و ربودنهای از گذشته تا حال در ترکیه٬ نگرانی مارا نسبت به وضعیت نا امن نامبرده بیشتر می کند در همین راستا ما فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی و همچنین نهادها و رسانه های ایرانی از سراسر جهان از نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ترکیه و تمامی نهادهای مدافع حقوق کارگران و حقوق بشر می‌خواهیم که ضمن پیگیری اوضاع اسفبار پناهجویان در این کشور به حق طبیعی علی مینائی(عمرمینایی) فعال کارگری برای انتقال به کشور سوم و مکان امن رسیدگی نموده و امنیت جانی وی را تامین نمایند.

رونوشت به یو ان ترکیه و سایر نهادهای بین المللی

۱۳٫۳٫۲۰۲۱
سایت گزارشگران

آدرس برای ارسال پشتیبانی از فراخوان

gozareshgar1001@yahoo.de

www.gozareshgar.com

————

متن ترجمه بزبان انگلیسی را از اینجا بردارید
http://gozareshgar.com/fileadmin/gozareshgar/Gozareshgaran_-_Ali_Minai.docx

————

اسامی:

آرش کمانگر – فعال سیاسی و رسانه ای

الهه امانی

آینده آزاد – فعال حقوق بشر

ابراهیم پویان – فعال سیاسی

امید محمدیه – مدافع حقوق پناهندگی و حقوق پناهندگی

احمد خزائی – نویسنده, پژوهشگر و فعال سیاسی

احسان ثابت – فعال سیاسی

امیر جواهری لنگرودی – فعال کارگری

ابراهیم آوخ – فعال سیاسی و رسانه ای و زندانی سیاسی سابق

اکبر دیلمی – کارگر کارخانه

اردشیر مهر داد ـ پژوهشگر سیاسی

ایران خاکباز – فعال سیاسی

الماس فرضی – فعال سیاسی و امور پناهندگی

اصغر زین الدین – فعال سیاسی

احمد بناساز نوری – زندانی سیاسی سابق

اسد حیدری – فعال سیاسی

ایمان حیدری – فعال حقوق بشر و مدافع حقوق پناهندگی

اردشیر نصراله بیگی – فعال سیاسی

آمادور نویدی – فعال رسانه ای و مترجم

اسد سلیمانی – فعال سیاسی

احمد عزیز پور – فعال سیاسی

اکبر کریمیان – کنشگر سیاسی

امین بیات – تحلیلگر سیاسی

اردشیر نظری – فعال سیاسی

امید گلسرخی – فعال سیاسی کارگری

بهرام چوبینه – نویسنده

بنفشه کریم زاده : وبلاگ نویس و فعال حقوق زنان پناهجو در ترکیه

باقر ابراهیم زاده زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی

بهمن توتونچی روزنامه نگار و سردبیر هفته نامه توقیف شده کرفتو

بهاره سلکی – فعال جنبش زنان و مدافع حقوق پناهندگی

بهنام چنگائی – فعال سیاسی

بهرام رحمانی – نویسنده و تحلیل گر سیاسی

بهرام سلطانی – فعال حقوق بشر

بهمن بامداد – فعال سیاسی

بهروز منوچهری – فعال سیاسی

باقر شکوهی – فعال سیاسی

بیژن سعیدپور – فعال سیاسی و رسانه ای

برزو احمدی – فعال حقوق بشر

بهروز شادیمقدم – فعال سیاسی

بهروز سورن – فعال سیاسی رسانه ای, زندانی سیاسی سابق

پروین ریاحی – فعال جنبش زنان

پیروز زورچنگ – فعال رسانه ای و زندانی سیاسی سابق

پریسا اعظمی – فعال سیاسی

پروین کابلی – فعال سیاسی و حقوق زنان

پردل زارع – فعال سیاسی و مدافع حق پناهندگی

پرویز راستگو – فعال سیاسی

توفیق محمدی – مدافع حقوق پناهندگی و علیه نزاد پرستی و انجمن پناهندگان ایرانی

تقی روزبه – تحلیلگر سیاسی

توفیق پیرخضری – فعال سیاسی

ثریا فتاحی – فعال سیاسی و جنبش زنان

ثریا  ورداسبی – زندانى  سیاسى دو نظام

ثنا پیرخضران – فعال سیاسی

جمشید صفاپور – فعال کارگری

جلال سعیدی – فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق

جواد اسکویی

جوانشیر بذله گو – فعال سیاسی

چیا محمودی – فعال سیاسی

حمید رضا رحیمی – شاعر طنزپرداز و خوشنویس

حسن نایب هاشم – فعال حقوق بشر

حسن عزیزی – مترجم

ح ریاحی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

حشمت ورداسبی زندانى  سیاسى دو نظام

حسین جهانی – فعال سیاسی

حسین نقی پور فعال سیاسی و رسانه ای

حسین عرب – فعال سیاسی

حسین یحیایی – تحلیلگر سیاسی

حسن حسام ـ نویسنده و شاعر

حسن اعتمادی – فعال سیاسی و رسانه ای

حسام قادرپور – فعال سیاسی

خلیفه موسوی – فعال سیاسی

دکتر  ذانیچ ( حسن )ماسالى از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانى و مبارزان سیاسى

داود شاه نشین – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

داود احمدلو – فعال حقوق بشر

داود غفاری – فعال سیاسی

دلاور مونزیر – فعال سیاسی

رسول شوکتی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

رحمت فاتحی – فعال سیاسی

رحیم استخری – فعال سیاسی

رضا اکبری – فعال سیاسی

رشید امین زاده – فعال سیاسی

رضا بی شتاب – شاعر

رشید محمدی – هنرمند و بازیگر تئاتر پناهجو در آلمان

رنجبر فکری – مدافع حقوق پناهندگی و حقوق بشر

رئوف افسایی – فعال سیاسی

روناک زندی – فعال سیاسی

رضا بدیعی – فعال سیاسی

رزگار علی پناه – هنرمند

زری شمس – استاد پیشین دانشگاه، پژوهشگر

ژاله سهند – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

ژیلا حسن پور – فعال سیاسی

سیروان عنایتی ، روزنامه نگار مقیم آریزونا – آمریکا

سارا فرزاد – فعال سیاسی خبرنگار آزاد و مدافع حقوق پناهندگی

سید روح‌اله قاسم‌زاده – پژوهشگر حقوقی از هامبورگ

سیاوش عبقری استاد دانشگاه و کنشگر سیاسی

ستار رحمانی – فعال کارگری

سیامک مهر ( پورشجری ) – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

سیامک جهانبخش – فعال سیاسی

سیروان منصوری – روزنامه نگار و مدیر سایت پناهندگی هانا – پناهنده در ترکیه

سینا مهدویان – وکیل و فعال حقوق بشر و مدافع حق پناهندگی

سعید قربانی – فعال سیاسی

سپهرداد گرگین – شاعر و نویسنده

سعید یگانه – فعال سیاسی

سعید آرمان دبیر سازمان سراسری گناهندگان ایرانی, بی مرز

سیاوش کارساز – فعال حقوق بشر

شاهین کاظمی – فعال سیاسی

شهلا عبقری  استاد دانشگاه و کنشگر سیاسی و حقوق زنان

شیرین احمدی سروستانی – شاعر پناهجو در ترکیه

شمه صلواتی – شاعر و نویسنده

شایسته محمدیانی – فعال سیاسی

صدیق جهانی – فعال کارگری

صابر محمدی – فعال سیاسی

صدیقه بنی وهاب – مدافع حقوق زنان

صالح کریمی – کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران

علی احمدی – فعال سیاسی

عباس( بابک) رحمتی ( مبارز و تحلیگر سیاسى)

علی پیچگاه – فعال کارگری

عرفان مروت جو – فعال سیاسی

غلامرضا غلامحسینی – عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد – سوسیالیست و فعال کارگری

علی قادری – فعال سیاسی

غلامرضا مرشدیان – موزیسین

عباس سعیداوی – فعال سیاسی

عسکر شیرین بلاغی – فعال سیاسی

عثمان مولودی – فعال سیاسی

عالم جوادی – فعال سیاسی

علا فرهادپور – فعال سیاسی

عباس تکلو بیغش – فعال سیاسی و حقوق بشر

عباس محمدپور – فعال سیاسی

علی دماوندی فعال سیاسی و رسانه ای

عباس ایاغ – فعال سیاسی

غلام عسگری – فعال کارگری در تبعید

طاهر حسینی – فعال سیاسی و مسئول رادیو صدای کرد ادیلاید, استرالیا

فاطمه سبحانی – فعال حقوق زنان

طاهر پرتوی – فعال سیاسی

فریبا ثابت – فعال جنبش زنان و زندانی سیاسی سابق

فرهنگ قاسمی – رئیس کمیسیون حقوق انسانی فدراسیون اروپایی مدارس عالی و دانشگاههای اروپا

فرخ قهرمانی – تحلیلگر سیاسی و زندانی سیاسی سابق

فرزاد فخرالعلمایی – فعال سیاسی

فرید محمدی – فعال سیاسی

فواد شکری فرد – فعال سیاسی

فتح الله خلیلی – فعال سیاسی و عضو انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ

فروغ امید – فعال رسانه ای

قادر رحیمی – شاعر و فعال سیاسی

قباد نظرگاهی – فعال سیاسی

کیتاش شمس – فعال سیاسی

کیمیا رخشانی – مدافع حقوق زنان

کامبیز گیلانی – شاعر

ک. الوند – فعال سیاسی

کامبیز فاتحی : محقق محیط زیست – پناهجو در آلمان

گلستان دریایی

محمد رضا روحانی – وکیل دادگستری

مینو همیلی – زندانی سیاسی سابق و فعال پناهندگی

مهشید پگاهی – کنشگر سیاسی و حقوق زنان

مجید مشیدی

مهرداد مهاجر

محمد علینژاد وکیل سابق دادگستری ، زندانى سیاسى سابق

مصدق على نژاد مدافع  حقوق بشر

محمد اصلانی – فعال سیاسی

منوچهر تقوی بیات – استاد پیشین دانشگاه، پژوهشگر، تحلیلگر سیاسی

مریم ارسلانی – فعال سیاسی

مجید شمس- کنشگر سیاسی/ آلمان

مینو میرانی – فعال سیاسی

مجتبی نظری – فعال سیاسی

مجید دارابیگی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی دو رژیم

مهر آفاق مقیمی نیاکی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی

محمد محمدی – فعال سیاسی

مهوش رشیدی – مدافع حقوق زنان و حق پناهندگی

محسن ایزدی آملی – فعال حقوق بشر و پناهندگی

منصور رزاقی – فعال سیاسی رادیو صدای نو

محبوبه جاهدی فر – فعال سیاسی و عقیدتی

محمد نظری – پناهجوی معترض در آلمان

منوچهر فضلی – فعال سیاسی

مهدی صفری – فعال سیاسی مدافع حقوق کارگران و حق پناهندگی

مریم افراسیاب پور – فعال سیاسی و فعال حقوق زنان

مظفر عبدالله – فعال سیاسی و عضو کمیته دفاع از مطالبات مردم کردستان عراق در سیدنی

مظفر فلاحی – فعال کارگری

نسرین احمدی – فعال جنبش زنان

نقی ریاحی لنگرودی – فعال سیاسی

ندا فرخ – فعال حقوق بشر

نسترن فراهانی – مدافع حقوق زنان

ناصر جوهری

نوید زارعی – فعال سیاسی

نوش آفرین جعفری – فعال حقوق زنان و مدافع حقوق پناهندگی

ناصر کمانگر – فعال کارگری و پناهنده در ترکیه

ن. ناصری – فعال سیاسی

نامی کارخانه – فعال سیاسی

ندا نوآور – فعال حقوق بشر

نوروز امید – فعال سیاسی

ناهید وفایی – شاعر و فعال سیاسی

نسرین رمضانعلی – فعال سیاسی

دکتر همایون علیزاده – فعال حقوق بشر

واخد هرمزیار – فعال سیاسی

هوزان خالدیان – کاریکاتوریست پناهجو در آلمان

هیبت نویدیان – فعال سیاسی

هاشم محمدی – فعال سیاسی

همایون گدازگر – فعال سیاسی

ی صفایی – کنشگر سیاسی

یدی بلدی – جامعه شناس و فعال سیاسی

ئاوات رسول هه ل سوراوی کریکاری

نهادها

کانون پناهندگان سیاسی – برلین

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ

بنیاد اسماعیل خویی

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

انجمن فرهنگی – اجتماعی اندیشه – گوتنبرگ / سوئد

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین

ایران آزاد – کانون دفاع از حقوق بشر، دمکراسی و آزادی

آلترناتیو سوسیالیستی ایران-لندن

حزب آزادی و رفاه ایرانیان – آرا

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران

کانون دمکراتیک پناهندگان

بنیاد آزادی اندیشه و بیان

آسیل کمیته دفاع از پناهندگان – گوتنبرگ

کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ / سوئد کانون دفاع از آزادی بیان – گوتنبرگ

مالپه ریی ئه لته رناتیوی شورایی

شورای همبستگی پناهجویان و پناهنده گان ایرانی در ترکیه

شورای فعالین آزادیخواه و برابری طلب سیدنی , استرالیا

اینفو ایران – وین

رسانه ها

رادیو پیام کانادا

www.radiopayam.ca

سایت لجور

www.lajvar.se

سایت سازمان راه کارگر

https://www.rahkargar.com/

سایت آگاهی نیوز

https://agahi.news/

تلویزیون رنگین کمان

rangin-kaman.net

سایت مشعل

http://mashal.org/

سایت هزل دات کام

http://www.hazl.com/

سایت نقطه

https://noghteh.net

سایت ملیون

https://melliun.org/

سایت اتحاد کارگری

https://etehad-k.com/

اشتراک وورد پرس

https://eshtrak.wordpress.com/

کانون دمکراتیک پناهندگان

https://farsi.kanoun.ch/

سایت صدای مردم

https://www.sedayemardom.net/

سایت گزارش به خاک ایران

gozareshbekhakeiran.blogspot.com

سایت رضا بی شتاب

rezabishetab.blogfa.com

سایت ابراهیم آوخ

https://ebrahimavokh.wordpress.com/

سایت مجید مشیدی

https://m-moshayedi.com/

سایت تقی روزبه

http://taghi-roozbeh.blogspot.com/

وبلاگ خبری سازمان راه کارگر

صفحه فیس بوک: برای اتحاد بزرگ هواداران سوسیالیسم

وبلاگ اخگر

https://amadornavidi.wordpress.com/

سایت گزارشگران

gozareshgar.com

———————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.