چرا در ایران انقلاب نمیشود؟

در برنامه روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ خورشیدی؛ اسماعیل مولودی نگاهی دارد به انقلاب و مختصات و شرایط انقلابی در ایران. ….

———————————————-

چرا در ایران انقلاب نمیشود؟

برنامه ای از رادیو رهاورد!
در بخش دوم برنامه روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ خورشیدی؛ اسماعیل مولودی نگاهی دارد به انقلاب و مختصات و شرایط انقلابی در ایران.

اسماعیل مولودی فعال سیاسی چپ و آسیب شناس مسایل سیاسی و بحثهای اجتماعی در جامعه سوئد.

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.