آمریکا وجود کانال ارتباطی با ایران را تایید کرد

گفته می شود گفتگوهای محرمانه در نروژ برگزار می شود ….

————————————————————

parcham-iran-usa

آمریکا وجود کانال ارتباطی با ایران را تایید کرد

پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: بازگرداندن آمریکایی‌های بازداشت شده مهم‌ترین اولویت ما است اما نمی توانم جزئیات کانال‌های مربوطه را بیان کنم. وی ادامه داد: رویکرد ما در قبال ایران دیپلماسی است و در این مورد هم لازمه دیپلماسی داشتن کانالی برای ارتباط است که بتواند پاسخی درباره لوینسون بیابد.

به گزارش پیام اقتصاد، وی به جزییات بیشتر در این زمینه اشاره نکرده است اما گفته می شود کشوری که میزبان گفتگوهای مخفیانه میان ایران و آمریکاست کشور نروژ است.

——————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.