ابوالفضل رحیمی شاد: اعلام اعتصاب غذای اسماعیل عبدی معلم زندانی

همه ما یکسال است منتظریم تا از آقای تاج وکیل محترم و آزادیخواه اسماعیل خبری خوش بشنویم. اما دیروز باخبر شدیم اسماعیل در زندان مرتکب جنایاتی ضد بشری شده است که مستحق مجازات بیشتر است. شاید باورتان نشود این معلم با وجود اینکه سالها از حقوق و آزادیو آرامش کنار همسر و فرزندان محروم است اما همچنان در کمال گستاخی و برخلاف مصالح عالیه نظام عمل میکند!!! ….

————————————————————

 معلم زندانی "اسماعیل عبدی"

معلم زندانی "اسماعیل عبدی"

اعلام اعتصاب غذای اسماعیل عبدی معلم زندانی

پارسال همین روزها بود خانم عبدی و یکی دو نفر از همکاران و دوستان گرامی با خوشحالی دنبال کارهای ازادی اسماعیل بودند که این فعالیتها نه تنها به نتیجه دلخواه نرسید بلکه ناباورانه حکم تعلیقی ده سال زندان اسماعیل فعال شد. همه ما یکسال است منتظریم تا از آقای تاج وکیل محترم و آزادیخواه اسماعیل خبری خوش بشنویم. اما دیروز باخبر شدیم اسماعیل در زندان مرتکب جنایاتی ضد بشری شده است که مستحق مجازات بیشتر است. شاید باورتان نشود این معلم با وجود اینکه سالها از حقوق و آزادیو آرامش کنار همسر و فرزندان محروم است اما همچنان در کمال گستاخی و برخلاف مصالح عالیه نظام عمل میکند!!!

باورتان نمیشود؟؟
میدانید او مجری مراسم یادبودی بوده است که برای بهنام محجوبی در بند برگزار شده؟!
میدانید وقتی مسئولان دلسوز زندان کیوان صمیمی پیرمردی که بر اساس اندیشه های غیر انسانی خود میگوید حق شهروندان نابرخوردار یک جامعه است که حقوق قانونی خود را مطالبه کنند و به این دلیل مسئولان دلسوز زندان برای رعایت حال شهروندان نابرخوردار از حقوق قانونی حق تماس تلفنی او با خانواده را از او گرفته اند.
آنوقت اسماعیل عبدی با یک عملیاتی که برنامه اصلی آن در خارج از کشور طراحی شده خبر سلامت و شرایط او را با تلفنی که توسط کارکنان خدوم زندان شنود میشود به بیرون مخابره میکرد و از آن بدتر هفته گذشته در حین مکالمه با محمود بهشتی از دیگر معلمان مجرم که آموزه های خود از جبهه و جنگ را با اهداف تروریست پروری به دانش آموزان و همکارانش منتقل میکرد و به همین دلیل به زندان افتاد و همین پارسال آزاد شد گوشی را به محمد نوریزاد میدهد و چند ثانیه اخبار سراسری سری بین آنها رد و بدل میشود که این عمل مجرمانه از چشم مسئولان تیزبین و تیزهوش بند دور نمیماند. فورا مانع این تبادل اسرار میشوند و به این ترتیب با یک عملیات ضربتی امنیت راس ، وسط و پایین نظام حفظ میشود.

همین جنایتها کافی بود تا اسماعیل عبدی از بند ۸ اوین که در حقیقت هتلی است مجلل برای زندانیان سیاسی و امنیتی به بند ۶ که شهروندان قانونگرای غیرسیاسی که جرائم معمولی چون ضرب و جرح ، دزدی ، قاچاق و نظایر اینها مرتکب شده اند انتقال داده شود.
آنوقت این معلم قدرناشناس و ناسپاس بجای شکرگزاری و گرفتن روزه به قصد بر هم زدن امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی دست به اعتصاب غذا زده است بلکه از این راه بتواند رانت بیشتری برای خود و خانواده دست و پا کند.
از همینجا از رئیس دستگاه قضا، دادستان و مسئولان زندان برای حفظ مسیری که بهنام محجوبی را در آن قرار دادند صمیمانه تشکر میکنم.

خوشبختانه نوریزاد هم میخواهد خودکشی کند.

برگرفته از صفحه اینستاگرام ابوالفضل رحیمی شاد

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.