۳۱۶ روز از انتقال پیاپی «زینب جلالیان» و دوازدهمین سال حبس «مریم اکبری‌منفرد» می‌گذرد

۳۱۶ روز از انتقال پیاپی «زینب جلالیان» از زندان خوی به پنج زندان قرچک، اوین، دیزل‌آباد کرمانشاه، کرمان و حالا زندان مرکزی یزد و دوازدهمین سال حبس «مریم اکبری‌منفرد» در زندان اوین می‌گذرد. ….

——————————————————–

jalalian-akbari-monfared

۳۱۶ روز از انتقال پیاپی «زینب جلالیان» و دوازدهمین سال حبس «مریم اکبری‌منفرد» می‌گذرد

۳۱۶ روز از انتقال پیاپی «زینب جلالیان» از زندان خوی به پنج زندان قرچک، اوین، دیزل‌آباد کرمانشاه، کرمان و حالا زندان مرکزی یزد و دوازدهمین سال حبس «مریم اکبری‌منفرد» در زندان اوین می‌گذرد.
زینب جلالیان به‌عنوان تنها زندانی زن سیاسی محکوم به حبس ابد و مریم اکبری منفرد با حکم ۱۵ سال حبس، به ترتیب از اسفند ماه ۸۶ و دی‌ ماه ۸۸ از داشتن حتی یک روز حق مرخصی نیز محروم بوده‌اند.

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.