کامیار فکور هنوز تحت بازجویی به سر می‌برد

کامیار فکور، شهروند ساکن تهران که روز یکشنبه ۱۷ اسفند در جریان تجمع کارگران، معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت کار توسط نیروهای امنیتی به همراه چند تن دیگر بازداشت شده بود، با گذشت سه روز از زمان بازداشت همچنان تحت بازجویی به سر می برد. ….

———————————————

kamyar-fakour


تداوم بازداشت؛ گزارشی از آخرین وضعیت کامیار فکور

کامیار فکور، شهروند ساکن تهران که روز یکشنبه ۱۷ اسفند در جریان تجمع کارگران، معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت کار توسط نیروهای امنیتی به همراه چند تن دیگر بازداشت شده بود، با گذشت سه روز از زمان بازداشت همچنان تحت بازجویی به سر می برد. خانواده آقای شکور می گویند که امروز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه در پی مراجعه آنها به دادسرای اوین جهت تامین قرار کفالت برای آزادی وی، به آنها اعلام شده که در حال حاضر مراحل بازجویی در جریان بوده و تفهیم اتهام صورت نگرفته است. پیش از این اسعد مفتاحی و  اسماعیل گرامی دو تن دیگر از بازداشت شدگان آزاد شدند.

به گزارش هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، کامیار فکور فعال کارگری که روز یکشنبه ۱۷ اسفند در جریان تجمع کارگران، معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت کار در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، همچنان تحت بازجویی به سر می برد. بر اساس این گزارش، امروز سه شنبه ۱۹ اسفندماه، خانواده کامیار فکور جهت تامین قرار کفالت به شعبه ششم بازپرسی دادسرای اوین مراجعه می‌کنند. در پی این مراجعه، به خانواده کامیار فکور اعلام می شود که هنوز مراحل بازجویی در جریان بوده و تفهیم اتهام صورت نگرفته است.

روز یکشنبه ۱۷ اسفند، همزمان با اعتراض سراسری بازنشستگان در کشور، تجمع کارگران، معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت کار در تهران با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و دستکم ۳ شهروند از جمله کامیار فکور فعال کارگری، اسعد مفتاحی کارگر اسنپ‌فود و اسماعیل گرامی معلم بازنشسته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

اسعد مفتاحی روز دوشنبه ۱۷ اسفند و اسماعیل گرامی روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه آزاد شد.

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.