پرونده‌سازی برای خانم زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه, محکوم است!

خبرهای دریافتی حاکی از این است که برای خانم فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه،  پرونده سازی امنیتی  صورت گرفته است. ….

———————————————————–

farzaneh-zilabi

پرونده‌سازی برای خانم زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه, محکوم است!

پرونده سازی علیه وکیل کارگران هفت تپه  با دخالت دادستان شوش (مصطفی نظری) و رئیس سابق  دادگستری شوش (صادق جعفری چگنی) که چند ماهی است به سمت ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری استان خوزستان منصوب شده  ، صورت گرفته است. پرونده  خانم زیلابی، از دادسرای شوش به دادسرای عمومی انقلاب اهواز احاله شده است.

مقامات امنیتی و قضایی در همکاری با کارفرمای  بخش فاسد خصوصی نیشکر هفت تپه، علاوه بر پرونده سازی‌ برای کارگران هفت‌تپه همزمان سعی دارند با پرونده سازی برای وکیل کارگران هفت تپه، خانم فرزانه زیلابی، مبارزات به حق  کارگران هفت‌تپه را به شکست بکشانند،  اما کارگران نشان داده‌اند که هر گونه پرونده سازی با شکست مواجه خواهد شد و کارگران از مبارزه برای رسیدن به مطالبات خود از جمله  لغو خصوصی سازی بازنخواهد داشت.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هرگونه پرونده سازی برای وکیل کارگران نیشکرهفت تپه خانم فرزانه زیلابی،را شدیدا  محکوم کرده وخواهان پایان دادن به این رویکرد ضد انسانی و ارتجاعی می‌باشد
دوشنبه

۱۸/۱۲/۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

———————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.