احضار تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه

پرونده‌سازی و تعقیب قضایی علیه کارگران باید فورا خاتمه یابد و خواست و مطالباتشان محقق گردد. ….

—————————————————————

7tapeh-mosht

احضار تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه

بنا بر گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران روز دوشنبه ۱۸ اسفند پنج نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اسامی یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، حمید ممبینی، مسعود حیوری و حسین حمدانی برای اخذ آخرین دفاعیات به دادسرای  شوش احضار شدند.
پیشتر این کارگران با شکایت دادستانی شوش و اسدبیگی کارفرمای شرکت به اتهام اخلال در نظم عمومی تفهیم اتهام شده‌اند.

کارگران هفت تپه ده‌ها خواست و مطالبه صنفی و قانونی دارند که کارفرما از انجام آنها سر باز میزند و همواره دستمزدهای کارگران با تعویق و آنهم پس از اعتراض و اعتصاب کارگران پرداخت می‌شود، آن وقت اگر کارگر برای خواست و مطالبات برحق خود و پرداخت‌ حقوق‌اش دست به اعتراض و اعتصاب بزند توسط قوه قضائیه مورد محاکمه قرار میگیرد اما کارفرما با هزاران تخلف و اختلاس آزاد است.

پرونده‌سازی و تعقیب قضایی علیه کارگران باید فورا خاتمه یابد و خواست و مطالباتشان محقق گردد.

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.