تجمع کارگران شرکت نفت مقابل فرمانداری ماهشهر

تجمع کارگران شرکت نفت مقابل فرمانداری ماهشهر
کارگران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ماهشهر صبح امروز دوشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۹ در اعتراض به آنچه عدم پرداخت حق و حقوق معوقه و اجرای طبقه بندی مشاغل عنوان کردند، مقابل فرمانداری ماهشهر تجمع کردند.
آنها می‌گویند علی‌رغم‌ رای‌ دادگاه به نفع کارگران، شرکت زیر بار اجرای آن نرفته و در واکنش‌ به شکایت کارگران، اضافه‌ کار این ماه آنان را قطع کرده است./عصر جنوب

کارگران در اعتراض به آنچه عدم پرداخت حق و حقوق معوقه و اجرای طبقه بندی مشاغل عنوان کردند، مقابل فرمانداری ماهشهر تجمع کردند ….

———————————————————

7011


تجمع کارگران شرکت نفت مقابل فرمانداری ماهشهر

عصر جنوب:
کارگران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ماهشهر صبح روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۹ در اعتراض به آنچه عدم پرداخت حق و حقوق معوقه و اجرای طبقه بندی مشاغل عنوان کردند، مقابل فرمانداری ماهشهر تجمع کردند. آنها می‌گویند علی‌رغم‌ رای‌ دادگاه به نفع کارگران، شرکت زیر بار اجرای آن نرفته و در واکنش‌ به شکایت کارگران، اضافه‌ کار این ماه آنان را قطع کرده است.

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.