بیانیه گروه اتحاد بازنشستگان به مناسبت روز جهانی زن ۸ مارس

زنان آگاهانه و مصمم نشان داده اند که همه چیز و همه جا با حضورشان کامل می گردد و به رغم تلاشِ حکومت ها، حذف شدنی نیستند. به یک کلام همچون زنانِ کارگرِ پیشگامِ نیویورک، علیه شرایط جهنمی حاکم از پا نخواهند نشست! ….

—————————————————————

8-mars-2

بیانیه گروه اتحاد بازنشستگان به مناسبت روز جهانی زن ۸ مارس

بدون آزادی زنان هیچ جامعه ای از ستم رها نخواهد شد!
آن فریاد اعتراضی که از گلوی زنان کارگر پارچه بافی های نیویورک (۱۸۵۷)علیه شرایط دهشتبار کار، مزد اندک و ساعات کارطولانی و ستم مضاعف، خیابان های نیویورک را به لرزه انداخت و جنبش مبارزاتی مشترک و سراسریِ جهانی را بنیان نهاد، پس از ۱۶۴ سال هنوز در سراسر جهانِ تحت سیطره نکبت بار سرمایه، در تمامی ابعاد طنین انداز است.

طبقۀ سرمایه دار و حکومت های سرمایه داری به چیزی فراتر از سود و انباشت سرمایه، که با بهره کشی از کارگران و استثمار ارزش اضافی حاصل می شود، نمی اندیشند. این طبقه استثمارگر چنان جهنمی  از ستم، تبعیض، جنگ، آوارگی، فقر و سرکوب بر سرنوشت میلیون ها انسان محروم و  زحمتکش فراهم ساخته اند که زیست و معیشت  را به واقع بر اکثریت عظیم جمعیت جهان ناممکن کرده و تمامی ابعاد زندگی انسانی را به گرداب کالاسازی و مناسبات بازاری فرو کشانده است. در مناسبات غیر انسانی حاکم، سرمایه و ایدئولوژی های واپس گرا بویژه با تحمیل جایگاه فرودستی و نهادینه کردن ستمگری مضاعف،  زنان را به طور روزافزون قربانی منفعت طلبی خود نموده اند. بحران مرگبار کرونا به بارزترین وجه نشان داد که چگونه روند فقر زنانه تشدید گردیده و بیکار سازی،اخراج و از دست دادن مشاغل و مزدهای ناچیز بیش از همه گریبانگیر زنان شده است. انجام کار مضاعف و سنگینی کار اسارت بار خانگی که دولت ها نیز با انداختن وظایف خود بر گرده زنان از مسئولیت ها و هزینه ها، شانه خالی می نمایند، فشار مدیریت فقر خانوارها، پرستاری و مراقبت بهداشتی اعضای خانواده در محیط تنش زا، پیوسته ضربات جسمی و روحی جبران ناپذیری بر زنان تحت انواع خشونت وارد می آورد. آمار خشونت، خودکشی و «زن کشی» افزایش فاجعه بار یافته است. محدودیت هاو ممنوعیت ها، سرکوب و بازداشت و حبس این بار به بهانه شیوع کرونا علیه زنان شدت یافت.  اما در سوی دیگر تجربه همزمان ستم و استثمار، توان مقابله و مبارزه زنان را در برابر شرایط حاکم در  تمامی ابعاد نیز به عمل اجتماعی کشانده است. زنان در تمامی نقاط جهان با حضور چشمگیر و در صف نخست مبارزه به ضد ستم و استثمار و تبعیض به سمت و سو دادن اعتراضات و پیگیری خواست ها پرداخته، همدلانه به حمایت و همیاری با سایر جنبش های اعتراضی جاری اجتماعی همت گماشته اند. زنان آگاهانه و مصمم نشان داده اند که همه چیز و همه جا با حضورشان کامل می گردد و به رغم تلاش ِ حکومت ها،  حذف شدنی نیستند. به یک کلام همچون زنانِ کارگرِ پیشگامِ نیویورک، علیه شرایط جهنمی حاکم از پا نخواهند نشست!

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.