کارگران تراورس لرستان و زاگرس همزمان در اعتراض به پرداخت نشدن حدود سه ماه معوقات مزدی و عیدی دست از کار کشیدند

صبح روز یکشنبه (۱۷ اسفند ماه) کارگران تراورس لرستان و زاگرس همزمان در اعتراض به پرداخت نشدن حدود سه ماه معوقات مزدی و عیدی در این دو استان دست از کار کشیدند. ….

————————————————————–

عکس از آرشیو

عکس از آرشیو

کارگران تراورس لرستان و زاگرس همزمان در اعتراض به پرداخت نشدن حدود سه ماه معوقات مزدی و عیدی دست از کار کشیدند

به دنبال برپایی تجمعات صنفی اخیر کارگران تراورس در برخی نواحی مختلف ریلی، صبح امروز یکشنبه (۱۷ اسفند ماه) گروهی از کارگران شرکت پیمانکاری ابنیه فنی مناطق لرستان و زاگرس به صورت جداگانه علارغم حضور در محل کار خود از انجام فعالیت روزانه خوداری کردند.

از قرار معلوم ۶۰۰ کارگر در تراورس لرستان و حدود ۳۰۰ کارگر در تراورس زاگرس مشغول به کار هستند.

به ادعای این کارگران؛ پرداخت مطالبات مزدی ماه‌های، دی، بهمن و اسفند برخی از آن‌ها به تاخیر افتاده است. گفته می‌شود در سال‌جاری جدا از پرداخت نشده عیدی نیمه دوم سال جاری کارگران حق لباس و بن ماه مبارک رمضان خود را هنوز طلبکارند.

طبق اظهارات کارگران معترض، همکاران لرستانی آن‌ها از روز گذشته (شنبه ۱۶ اسفند ماه) برای دومین رو متوالی دست به اعتراض صنفی زده‌اند.

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.