فراخوان به تجمع سراسری سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

محل تجمع استان تهران: روبروی سازمان تامین اجتماعی
محل تجمع شهرستانها: روبروی اداره کل تامین اجتماعی
زمان تجمع: یک شنبه ۱۷ اسفند ساعت ده و نیم صبح (۱۰:۳۰ صبح) ….

—————————————————————-

6980


فراخوان به تجمع سراسری سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماع

در ادامه تجمعات اعتراضی طی فراخوانی از همه بازنشستگان، از کارافتادگان، بازماندگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در سراسر کشور خواسته شد تا با اتحاد، همدلی و حضوری یکپارچه تا احقاق حقوق پایمال شده خود دست از تجمع و اعتراض نکشند و پررنگ در میدان مطالبه‌گری حضور داشته باشند.

شعار فراخوان: تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم،

ما بازنشستگان تأمین اجتماعی سراسر کشور در راستای احقاق و مطالبات صنفی خود، تمام قد در میدان مطالبه‌گری حضور خواهیم یافت.

محل تجمع استان تهران: روبروی سازمان تامین اجتماعی
محل تجمع شهرستانها: روبروی اداره کل تامین اجتماعی
زمان تجمع: یک شنبه ۱۷ اسفند ساعت ده و نیم صبح (۱۰:۳۰ صبح)

———————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.