محکومیت ۳ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ بهبهان به ۱۳ سال حبس و ۲۲۲ ضربه شلاق

این بازداشت شدگان پیشتر توسط این دادگاه به صورت غیابی به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند. ….

——————————————————

6960

محکومیت ۳ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ بهبهان به ۱۳ سال حبس و ۲۲۲ ضربه شلاق

رای صادره علیه «ستار افشین پور»، «بهمن امینی» و «محمد طیبی» ۳ تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ پس از پذیرش درخواست واخواهی، عینا به تائید شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان رسید. این بازداشت شدگان پیشتر توسط این دادگاه به صورت غیابی به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند.

براساس این حکم ستار افشین پور از بابت اتهام “تخریب و احراق بانک ها و تاسیسات مورد استفاده عموم” به ۱۰ سال حبس و به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۱ سال و ۷۴ ضربه شلاق، مجموعا ۱۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، بهمن امینی نصرآباد به اتهام “مشارکت در اخلال در نظم عمومی” به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محمد طیبی از بابت اتهام “مشارکت در اخلال در نظم عمومی” به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.

پیشتر در ۲ آبان سال جاری، دادگاه کیفری بهبهان، ۳۶ تن از معترضان بازداشت شده در آبان ۹۸ را مجموعا به ۱۰۹ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این ۳۶ معترض در عین حال به ۲۵۹۰ ضربه شلاق و سه میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت نیز محکوم شدند.

Sarkhatism@

—————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.